Novinky

20.9.2023
Podmínky k pořádání zkoušek SČKNO s SV rozhodčím
Předsednictvo schvaluje tyto podmínky k pořádání zkoušek SČKNO s SV rozhodčím místními pobočkami ČKNO: • Místní pobočky Spolku Českého klubu německých ovčáků, pokud chtějí pořádat zkoušky z výkonu podle Mezinárodního zkušebního řádu IGP s SV rozhodčím, musí o rozhodčího žádat cestou Předsednictva SČKNO a také touto cestou uhradí požadovaný poplatek SV. • Takových zkoušek se mohou účastnit pouze členové Spolku ČKNO s německým ovčákem, který má průkaz původu FCI a lze jej identifikovat čipem nebo tetováním. • Jiným plemenům psů nejsou takto organizované zkoušky určeny a případná zkoušková značka jim nebude uznána. • Vedoucí zkoušek zodpovídá za regulérní průběh zkoušek a dodržování MZŘ v celém rozsahu. • Vedoucí zkoušek zasílá naskenovanou výsledkovou listinu vč. vydaných potvrzení na sekretariát ČKS: posta@kynologie.cz a na emailovou adresu ČKNO: sckno@email.cz • Dále dle pokynů SV s výjimkou, že v našich organizačních jednotkách všechny oddíly zkoušky musí proběhnout v jeden den. • Žádosti o pořádání zkoušek je nutné zasílat minimálně 14 dnů před datovým limitem SV na emailovou adresu SČKNO: sckno@email.cz. • Platnost a účinnost: o Platnost: 23. 8. 2023, okamžikem schválení o Účinnost: účinnosti předpis nabývá po uplynutí 10denní legisvakanční lhůty ode dne zveřejnění zápisu − Zároveň předsednictvo upozorňuje, že zkoušky pořádané s SV rozhodčím, ČKS pořádat neumožňuje, tedy není možné tyto zkoušky pořádat pod záštitou ZKO (organizační jednotky zastřešené ČKS), ale jen pod záštitou místní pobočky zastřešené ČKNO.

13.9.2023
Přehled krytí srpen 2023
Přidán přehled krytí NO za měsíc srpen 2023 Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz/data/soubory/277_prehled_kryti_082023.pdf

5.9.2023
Propozice svodu psů a fen Slovensko
Přidány propozice na svod chovných psů a fen NO konané 28.10.2023 na Slovensku. Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz/data/soubory/274_svod_psu_a_fen_slovensko.pdf

5.9.2023
Zasílání výsledků výstav a bonitací
Do sekce dokumenty ke stažení byly vloženy dva universální formuláře 1. Formulář výsledky bonitace a 2. Formulář výsledky výstav. Povinností pořadatelů bonitací a výstav, je zasílání výsledků těchto akcí pouze na těchto formulářích. Výsledky je nutno zaslat do 10 dnů po skončení akce na adresu zpravodaje: zavarku@atlas.cz, tak i na adresu webu: ckno-web@seznam.cz. Jinak zaslané výsledky budou vráceny zpět. Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz/dokumenty-ke-stazeni_14

31.8.2023
Zápis předsednictva SČKNO 23.8.2023
Přidán zápis z jednání předsednictva SČKNO z 23.8.2023 Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz/data/soubory/273_zapis_predsednictva_23.8.2023.pdf

16.8.2023
Přehled krytí červenec 2023
Přidán přehled krytí NO za měsíc červenec 2023 Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz/data/soubory/271_prehled_kryti_072023.pdf

14.7.2023
Zápis Rada SČKNO 12.7.2023
Přidán zápis z jednání Rady ČKNO ze dne 12.7.2023 Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz/data/soubory/268_zapis_rada_sckno.pdf

14.7.2023
Přehled krytí červen 2023
Přidán přehled krytí NO za měsíc červen. Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz/data/soubory/269_prehled_kryti_062023.pdf

14.6.2023
Přehled krytí květen 2023
Přidán přehled krytí NO za měsíc květen 2023. Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz/data/soubory/267_prehled_kryti_052023.pdf

7.6.2023
Zápis předsednictva SČKNO
Přidán zápis z předsednictva z 3.5.2023. Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz/data/soubory/265_zapis_predsednictva_3.5.2023.docx

Archiv novinek