Nejbližší výstavy

28.10.2021 OV Zdice
6.11.2021 OV Mělník
4.12.2021 OV Albertovec

Aktuální informace

15.10.2021 informace k WUSV 2021
12.10.2021 Přehled krytí září 2021
13.9.2021 Přehled krytí srpen 2021
5.9.2021 Přehled Krytí červenec 2021

Novinky

15.10.2021
informace k WUSV 2021
Seznam závodníků, výsledky i informace k WUSV 2021 Lerma, Španělsko můžete sledovat na : https://wc2021.wusvglobaldog.es/ J. Tichý ÚPV Odkaz: http://wc2021.wusvglobaldog.es

12.10.2021
Přehled krytí září 2021
Přidán přehled krytí za září 2021 Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz/data/soubory/233_prehled_kryti_092021.pdf

13.9.2021
Přehled krytí srpen 2021
Přidán přehled krytí za měsíc srpen Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz/data/soubory/232_prehled_kryti_082020.pdf

5.9.2021
Přehled Krytí červenec 2021
Přidán přehled krytí 07/2021 Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz/data/soubory/231_prehled_kryti_072020.pdf

5.9.2021
SV-BUNDESSIEGERZUCHTSCHAU Nürnberg 2021
Výsledky SV-BUNDESSIEGERZUCHTSCHAU Nürnberg 2021 Odkaz: http://www.schaeferhunde.de/bsz/ergebnisse/pdf

23.8.2021
Výsledky KVV 2021
Přidány výsledky KVV 2021 v Horní Bříze Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz/data/soubory/230_vysledky_kvv2021.xlsx

5.8.2021
Zápisní řád ČMKU - změna
Zápisní řád ČMKU. Předsednictvo ČMKU na svém zasedání dne 28.7.2019 projednalo žádost předsednictva SČKNO ve věci změny Zápisního řádu ČMKU a jednohlasně schválilo návrat k původní verzi, tedy odchování tří vrhů za období 24 měsíců. Děkujeme tajemníkovi ČKS za pomoc a podporu a předsednictvu ČMKU za ochotu projednávat naši žádost o zachování původní verze. Zápis č. 20, bod 1/6/21: Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh ročně. Je v pravomoci chovatelského klubu tyto požadavky na maximální počet vrhů svými vnitřními předpisy zpřísnit. Žádost předsednictva SČKNO projednávaná na zasedání předsednictva ČMKU dne 28.7.2021: Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz//data/soubory/227_zapisni_rad_pripominky.doc

26.7.2021
SV Bundessiegerzuchtschau 2021
Dámy a pánové, právní rada SV se rozhodla uspořádat SV Bundessiegerzuchtschau 2021 v Norimberku, i když to znamená, že vzhledem k oficiálním požadavkům a koncepci hygieny, která má být zavedena, existuje velké množství omezení pro klub, účastníky a návštěvníky akce a půjde také ruku v ruce pro WUSV. V tomto okamžiku bychom rádi odkázali na nejnovější publikace na domovské stránce akce. Podstatnou součástí požadavků je drastické snížení počtu návštěvníků a tím i možný prodej vstupenek. Dostupné kontingenty byly bohužel již vyčerpány pro hlavní aktéry akce - vystavovatele. K naší velké lítosti vás dnes musíme informovat, že na této akci není možné, aby se jinak přítomní návštěvníci ze zahraničí a sdružení WUSV této akce zúčastnili obvyklým způsobem. Pro představenstvo WUSV to také znamená, že musí být zcela vynechána radostně využívaná příležitost pro osobní rozhovory s úředníky členských asociací WUSV během akce. Na základě zpětné vazby týkající se účasti na Valném shromáždění WUSV v pondělí po akci se ukazuje, že značný počet zástupců členských klubů WUSV čelí také značným potížím při cestování na akci, takže plánovaný setkání (?) s největší pravděpodobností nelze provést jako vždy. V této souvislosti se rada WUSV zavázala zrušit valnou hromadu WUSV 2021 a odložit všechny nevyřízené body programu na zasedání 2022. Za účelem udržení kontaktu se sdruženími je na druhou polovinu září plánována informační akce (realizovaná jako videokonference), ve které bude představenstvo WUSV společně s kontinentálními řediteli informovat o aktuálním vývoji a proběhne prezentace skupin VA pracovních skupin psů SV-Bundessiegerzuchtschau. S ohledem na nezbytné plánování klubů a lidí, kteří jednají jako zástupci jejich klubů, a s tím spojené využívání času a finančních zdrojů, muselo být rozhodnuto v tomto okamžiku. Žádáme vás o pochopení, že nebylo možné učinit žádné další rozhodnutí z důvodu stávající povinnosti péče vůči členským asociacím a odvrácení finanční škody pro WUSV a členské asociace. Žádáme vás o pozornost a pozornost. S pozdravem z Augsburgu - S pozdravem z Augsburgu Hartmut Setecki

22.7.2021
Pozvánka KVV 2021
Milí příznivci německého ovčáka, dovolte abychom Vás pozvali jménem naší organizace ZKO Horní Bříza na Klubovou výstavu vítězů německého ovčáka, která se koná ve dnech 20. - 22. 8. 2021 na hřišti TJ Sokol Trnová u Plzně. Máme tu čest být první v historii konání KVV NO v našem krásném Plzeňském kraji. Rádi Vás uvítáme v Plzni – městě piva a těšíme se na shledání. Náš tým ZKO Horní Bříza http://www.ceskyklub-no.cz/klubova-vystava-ckno_26 Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz/klubova-vystava-ckno_26

22.7.2021
Přehled krytí červen 2021
Přidán přehled krytí za 06/2021 Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz//data/soubory/225_prehled_kryti_062021.pdf

Archiv novinek