Nejbližší výstavy

11.9.2021 OV Jaroměř
25.9.2021 OV Vítkov
25.9.2021 KV Rokycany
26.9.2021 OV ZKO Teplice

Aktuální informace

26.7.2021 SV Bundessiegerzuchtschau 2021
22.7.2021 Pozvánka KVV 2021
22.7.2021 Přehled krytí červen 2021
9.7.2021 Nový zápis předsednictva SČKNO

Novinky

26.7.2021
SV Bundessiegerzuchtschau 2021
Dámy a pánové, právní rada SV se rozhodla uspořádat SV Bundessiegerzuchtschau 2021 v Norimberku, i když to znamená, že vzhledem k oficiálním požadavkům a koncepci hygieny, která má být zavedena, existuje velké množství omezení pro klub, účastníky a návštěvníky akce a půjde také ruku v ruce pro WUSV. V tomto okamžiku bychom rádi odkázali na nejnovější publikace na domovské stránce akce. Podstatnou součástí požadavků je drastické snížení počtu návštěvníků a tím i možný prodej vstupenek. Dostupné kontingenty byly bohužel již vyčerpány pro hlavní aktéry akce - vystavovatele. K naší velké lítosti vás dnes musíme informovat, že na této akci není možné, aby se jinak přítomní návštěvníci ze zahraničí a sdružení WUSV této akce zúčastnili obvyklým způsobem. Pro představenstvo WUSV to také znamená, že musí být zcela vynechána radostně využívaná příležitost pro osobní rozhovory s úředníky členských asociací WUSV během akce. Na základě zpětné vazby týkající se účasti na Valném shromáždění WUSV v pondělí po akci se ukazuje, že značný počet zástupců členských klubů WUSV čelí také značným potížím při cestování na akci, takže plánovaný setkání (?) s největší pravděpodobností nelze provést jako vždy. V této souvislosti se rada WUSV zavázala zrušit valnou hromadu WUSV 2021 a odložit všechny nevyřízené body programu na zasedání 2022. Za účelem udržení kontaktu se sdruženími je na druhou polovinu září plánována informační akce (realizovaná jako videokonference), ve které bude představenstvo WUSV společně s kontinentálními řediteli informovat o aktuálním vývoji a proběhne prezentace skupin VA pracovních skupin psů SV-Bundessiegerzuchtschau. S ohledem na nezbytné plánování klubů a lidí, kteří jednají jako zástupci jejich klubů, a s tím spojené využívání času a finančních zdrojů, muselo být rozhodnuto v tomto okamžiku. Žádáme vás o pochopení, že nebylo možné učinit žádné další rozhodnutí z důvodu stávající povinnosti péče vůči členským asociacím a odvrácení finanční škody pro WUSV a členské asociace. Žádáme vás o pozornost a pozornost. S pozdravem z Augsburgu - S pozdravem z Augsburgu Hartmut Setecki

22.7.2021
Pozvánka KVV 2021
Milí příznivci německého ovčáka, dovolte abychom Vás pozvali jménem naší organizace ZKO Horní Bříza na Klubovou výstavu vítězů německého ovčáka, která se koná ve dnech 20. - 22. 8. 2021 na hřišti TJ Sokol Trnová u Plzně. Máme tu čest být první v historii konání KVV NO v našem krásném Plzeňském kraji. Rádi Vás uvítáme v Plzni – městě piva a těšíme se na shledání. Náš tým ZKO Horní Bříza http://www.ceskyklub-no.cz/klubova-vystava-ckno_26 Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz/klubova-vystava-ckno_26

22.7.2021
Přehled krytí červen 2021
Přidán přehled krytí za 06/2021 Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz//data/soubory/225_prehled_kryti_062021.pdf

9.7.2021
Nový zápis předsednictva SČKNO
Přidán nový zápis předsednictva SČKNO Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz/data/soubory/222_zapis_predsednictva.docx

4.7.2021
KVV 2021
V sekci KVV ČKNO přidány propozice a přihláška na KVV konané 20- 22.8.2021 v Trnové u Plzně

11.6.2021
Přehled krytí květen 2021
Přidán přehled krytí za květen 2021 Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz/data/soubory/218_prehled_kryti_052021.pdf

3.6.2021
Pozvánka na Výroční členskou schůzi středočeské pobočky
Výroční členská schůze středočeské pobočky klubu S ČKNO se uskuteční dne 19.6.2021 od 11hod. v ZKO Kolín Borky. Program schůze: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a zapisovatele 3. Schválení programu členské schůze 4. Zprávy jednotlivých funkcionářů 5. Diskuze 6. Různé 7. Usnesení 8. Závěr Srdečně zveme všechny členy středočeské pobočky.

21.5.2021
Usnesení předsednictva ČMKU
„předsednictvo ČMKU se na na jednání dne 13.5.2021 usneslo, že vzhledem k nabytí platnosti novely Zápisního řádu ČMKU od 1.4.2021 mohou mít chovatelé, kteří měli na feně vrh v období 1.1.-31.3.2021, ještě jeden vrh do konce r. 2021, pokud to umožňují předpisy chovatelského klubu.“

12.5.2021
Přehled krytí duben 2021
Přidán přehled krytí za duben 2021 Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz/data/soubory/217_prehled_kryti_042021.pdf

15.4.2021
Změny v ZŘ - Hlášení vrhu pro NO
nová upravená verze formuláře Hlášení vrhu, na základě kterého Plemenná kniha přiděluje zápisová čísla všem štěňatům vrhu. Vzhledem k zapracování Směrnice pro vydávání tetovacích a zápisových čísel do nového Zápisního řádu ČMKU, je povinností chovatele zažádat o přidělení evidenčních (zápisových) čísel plemennou knihu nejpozději do 4 týdnů věku štěňat. Přidělení zápisových čísel bude provedeno na základě vyplněné žádanky (formulář „HLÁŠENÍ VRHU“) – tento formulář je ke stažení na webových stránkách ČKS, v sekci Plemenná kniha - Vrhy štěňat, viz: http://www.kynologie.cz/plemenna-kniha/vrhy-stenat.htm Po zpracování žádosti zašle Plemenná kniha čísla zápisu, včetně náhledů budoucích průkazů původu přímo chovateli, ten si tak bude moci zkontrolovat, zda jsou na PK aktuální informace, jako např. zkoušky, tituly a výstavní ocenění, u všech předků vrhu. Pro urychlení dodání i vyřízení žádosti jednoznačně preferujeme zaslání emailem. V případě zaslání poštou zasíláme také poštou. Ve vztahu k novému Zápisnímu řádu ČMKU dále uvádím: V případě opravdu pozdního hlášení vrhu (po 3 měsících od narození a déle) bude požadováno ověření parentity všech štěňat. Náklady na vyšetření nese v těchto případech chovatel. Apelujte prosím na chovatele, aby tento postup dodržovali, stejně tak na poradce chovu, aby zasílali Přihlášku zápisu štěňat včas. Kromě dodržování nového Zápisního řádu, a bohužel s tím spojené vyšší administrativní náročnosti oběma stranám (PK i chovatelům), toto alespoň přinese rychlejší vyřizování vrhů, které se narodí v prvních měsících každého nového roku. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. S pozdravem Ondřej Šiška tajemník Český kynologický svaz, z. s. Odkaz: http://www.ceskyklub-no.cz/data/soubory/208_formular_hlaseni_vrhu.doc

Archiv novinek