Nejbližší výstavy

1.6.2024 OV Sadská
2.6.2024 OV Stará Ves
8.6.2024 OV Varnsdorf
9.6.2024 OV Kuřim

Aktuální informace

16.5.2024 Výzva pro KPV
13.5.2024 Přehled krytí duben 2024
4.5.2024 Podpora juniorů a mládeže
4.5.2024 Vize SČKNO

Přihláška 

Application

Přihlášení závodníc

Terén na stopy / tracking fields

Stadion/Stadium

Ubytování/Accommodation

Důležité informace k MMČKNO

 

VÝSLEDKY MMČKNO 2021

 

 

Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství Spolku ČKNO 2021

I. Termín a místo konání MM ČKNO 

 14 - 18. 7. 2021 Sportovní areál FK Opatovice nad Labem

Mistrovství je pořádáno podle zkoušky IGP3 mezinárodního zkušebního řádu FCI

Maximální počet všech startujících je 104,(čtyří soutěžní dny) pokud bude počet přihlášených závodníků v termínu uzávěrky 60 a méně, mistrovství bude pouze v termínu  16 - 18. 7. 2021 ve dvou soutěžních dnech.

aPro české účastníky je garantováno nejméně 74 startovních míst, pokud přihlášených zahraničních závodníků je méně než 10, jsou čeští závodníci automaticky doplnění do maximálního počtu startujících. 

 - psovod musí být členem ČKNO a pes musí být zapsán v plemenné knize ČMKU.

 - pes musí mít splněnou zkoušku IGP 3 na VD s minimálně  270 body zapsanou  v letech 2019, 2020 nebo 2021 a zkoušku BH. S přihláškou na mistrovství je nezbytné doložit splnění zkoušky přihlášenou dvojicí nejen zápisem ve výkonnostním průkazu, ale také Potvrzením o vykonané zkoušce IGP3.

 - uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT z r. 2019, 2020 a 2021 u nás i v zahraničí s minimálně 260 body. Výsledek musí být doložen výsledkovou listinou ze soutěže.

  b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. místě na MM ČKNO v r. 2020 mají přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2021 (bez nutnosti získání splnění limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem.

 c) V případě většího počtu přihlášených, více než 84, bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek)Přednost mají ti závodníci, kteří získají hodnocení nejméně dobré s minimálně 260 body na výběrových soutěžích a mistrovstvích ČKS a MSKS, ČKNO i CACIT podle IGP 3, v letech 2019, 2020 a 2021 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky   (fotokopie: složenky členské průkazky na r. 2021, průkazu původu  psa,  výkonnostní knížky psa,  fotokopie složenky o zaslání startovného, potvrzení o vykonané zkoušce nebo výsledková listina soutěže).

d) Bude jmenováno 5 náhradníků, kteří budou uvedeni v katalogu. Startovat jim bude umožněno v případě, že se již přijatý závodník odhlásí v termínu nejméně týden před konáním akce.

e) Pro zahraniční účastníky je rezervováno 10 startovních míst. Podmínkou účasti je členství v klubu německých ovčáků své země začleněné ve WUSV nebo FCI a  složení  zkoušky IGP 3 na min. 260 bodů v letech 2019, 2020 a 2021.

 f)  Psovod může startovat pouze s jedním psem.

g) Psovod a pes musí splňovat hygienické a epidemiologické podmínky pro účast na mistrovství v místě konání.

h) Uzávěrka přihlášek: 20. 6. 2021.

 ch) Startovné ve výši 1 000 Kč, zašlete na účet KK Přestavlky  164315658/0600  (do variabilního symbolu napište telefonní kontakt uvedený na přihlášce a do poznámky Vaše celé jméno).    Kopii o  zaplacení startovného zašlete současně s přihláškou a dalšími doklady, viz výše. (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM ČKNO 2021v náhradním termínu,  nebo na náklady zrušení).

i) Kontaktní adresa k zaslání přihlášky:  mmckno2021@gmail.com

 telefonické informace: MUDr. Jiří Tichý tel: +420724074968

                                                      Radek Říha tel: +420724833411

II. Delegace rozhodčích a figurantů pro Mezinárodní mistrovství Spolku ČKNO 2021

Rozhodčí:     A - stopy           -  Vladimír Košťál

                      B - poslušnost   -  Martin Matoušek

                      C - obrana         -  Mgr. Igor Lengvarský (v případě nemožnosti posuzování je delegován                                      Theodor Krajčí)

                      Hlavní rozhodčí:   MUDr. Jiří Tichý

 Figuranti:   Vojtěch Konečný, Josef Kubec, náhradník Milan Římek

III. Podmínky pro výběr reprezentantů na  Mistrovství světa  WUSV 2021

a) Na Mistrovství světa WUSV 2021, které se bude konat ve dnech 31.10.-.7.11.2021 ve městě Lerma, Španělsko, postupuje 1. – 4. česká dvojice nejlépe umístěná na MM Spolku ČKNO 2021 s podmínkou, že zde získají minimálně celkem 240 bodů a v oddílech B a C nemají méně než 80 bodů. Na MS WUSV automaticky postupuje mistr ČKNO 2020 Barbora Karbusická s Dulou od Zbojníka s podmínkou, že se bude fyzicky účastnit jako soutěžící celého průběhu mistrovství bez ohledu na dosažený počet bodů, nebo pořadí. V případě umístění mistra ČKNO 2020 na 1 - 4 místě postupuje na MS WUSV 2021 pátý umístěný český závodník s podmínkami viz výše.

b) Pes musí být čipován a toto zaregistrováno plemennou knihou ČMKU.

c) Dobrý zdravotní stav psovoda a psa, se kterým splnil kvalifikační podmínky.

d) Sportovní chování psovoda po celou sezónu 2021.

e) Psovod musí mít vůli účastnit se Mistrovství světa WUSV 2021 a po všech stránkách vzorně reprezentovat  Českou republiku a Spolek ČKNO.

f) Psi a psovodi musí splňovat podmínky účasti dané pořadatelskou zemí v propozicích MS WUSV 2021.

 

MUDr. Jiří Tichý ÚPV

 

 

Conditions for participation in the International Czech GSD club Championship 2021

I. Date and place of MM ČKNO
 

 14th – 18th July 2021, FK Opatovice nad Labem Sports Complex ,

(The number of participants may change. Competition can start on July 14-18, 2021 if there will be a lot of registered competitors)

Place: City: Opatovice nad Labem, Post code: 533 45

GPS: 50.1518628N, 15.7890794E


a) 10 places are reserved for foreign participants. The condition for participation is membership in the German Shepherd Club of your country or FCI and passing the IGP 3 exam with min. of 260 points in 2019, 2020 or 2021.
(This number - 10 competitors from other countries can be increased)


 b) The handler can start only with one dog.

c) The handler and the dog must meet the hygienic and epidemiological conditions for participation in the championship at the venue.

 

d) Deadline for applications: 20 June 2021.

The official start list will be published on June 22, 2021


e) Entry fee 40 euros

send to the account of
Bank: Moneta bank
Owner from account: Radek Riha
IBAN: CZ07 0600 0000 0001 6431 5658
SWIFT/BIC: AGBACZPP
please write there competitors name
Send a copy of the entry fee together with the application and other documents. (The entry fee will be refunded only in the event of non-acceptance of the competitor. In other cases, the entry fee will not be refunded and will be used to pay the costs of MM ČKNO 2021 in an alternative period, or for cancellation costs).

 

f) Contact email address for sending the application and questions: mmckno2021@gmail.com

 

Informations:

MUDr. Jiří Tichý e-mail: tichyjir@email.cz, tel: +420724074968 (english, russian)

 


II. Delegation of judges and helpers:

Judges: A - tracks - Vladimír Košťál

                      B - obedience - Martin Matoušek

                      C - protection - Mgr. Igor Lengvarský
(in case of impossibility of assessment  is delegated Theodor Krajčí)

                      Supervisor: MUDr. Jiří Tichý


 Helpers: Vojtěch Konečný, Josef Kubec, res. Milan Římek