Nejbližší výstavy

23.6.2024 OV Litoměřice
30.6.2024 OV Zvoleněves
5.7.2024 OV Nový Bor
6.7.2024 OV Velká Bíteš

Aktuální informace

12.6.2024 Přehled krytí květen 2024
16.5.2024 Výzva pro KPV
13.5.2024 Přehled krytí duben 2024
4.5.2024 Podpora juniorů a mládeže

Informace pro nové členy

Pro informace o členství - klikněte zde

Členství v ČKNO -od 1.1.2023 je zaveden vstupní poplatek 400,-Kč a členský poplatek 800,-Kč tzn. že nový člen z ČR  zaplatí celkově 1200,-Kč při první platbě.Ostatní Evropa 1.500,-Kč (300,- vstupní + 1200,-Kč členský) a zámoří 1.900,-Kč(300,-Kč vstupní + 1.600,-Kč členský).Toto se vztahuje i na přerušené členství. Rodinní příslušníci platí vždy pouze poplatek 200,-Kč na rok. Přihlášku a evidenční list člena(případně složenku) lze žádat na adrese: ČKNO, PP B-2,53001 Pardubice, nebo jsou k dispozici na http://www.ceskyklub-no.cz/clenske-prispevky. Ve složence je důležité vyplnění rodného čísla do kolonky “variabilní symbol“. Přihlášku a evidenční list člena zašlete na adresu : ČKNO,PP B-2,53001 Pardubice.

Při soužití s vaším psíkem,kdy se věnujete jeho výchově a výcviku,nastává další požadavek a to DNA. Adresa pro zasílání vzorků do Německa: Generatio sol. GmbH,Blumenstr.49,691415 Heidelberg. Adresa pro vyhodnocení v CZ: Genservice s.r.o. Palackého 1-3, 61242 Brno.

Do německa se zasílá krev(odběr vet.lékař),v Česku se provádí vyhodnocení ze stěrů bukální sliznice.(odebrat může OPCH,KPCH,rozhodčí exteriéru).

Při dosažení věku 12 měsíců je možno provést povinně RTG kyčelních kloubů a u štěňat narozených po 1.7.2012 i RTG kloubů loketních.

RTG je možno provádět a vyhodnocovat v Česku,nebo v Německu,případně provést v Česku a zaslat k vyhodnocení do Německa.Od 6.2.2016 se uznává se i RTG Slovenské.

Adresa  vyhodnocovatele pro ČR : MVDr Milan Snášil, Podveská 20, 62400 Brno-Komín.

Do Německa k vyhodnocení zasílat na adresu: SV, Steinerne Furt 71, 86167 Augsburg D

Do chovu se uznávají vyhodnocení: negativní,I. a II.stupeň,normal,fast normal,noch zugelassen.

Zkoušky:

Pokud máte psa požadovaného věku a patřičně vycvičeného,je možné složit zkoušku z výkonu.Pro chovnost zkoušku nejméně I.stupně(ZVV,IPO,SVV,a dříve SchH-VPG).Mimo zkoušky z ČR se uznávají i zkoušky uvedených druhů na území Německa,Rakouska a Slovenska posouzené příslušnými rozhodčími tj. ČKS,MSKS,SV a ZŠK.

Výstavy:

Dle věku vašeho psa se můžete zúčastňovat výstav a to v následujících třídách:

Tř.dorostu   6-12 měsíců

Tř.mladých   12-18 měsíců

Tř. dospívajících  18-24 měsíců(zde je nutné mít v PP zapsán výsledek RTG)

Tř.pracovní   nad 24 měsíců( nutno mít RTG a zkoušku z výkonu)

Pro chovnost se uznávají výstavy pořádané ČKNO,Německé, Rakouské a Slovenské posouzené rozhodčími ČKNO,SV  a SUCHNO.

Pes či fena musí mít ocenění nejméně dobrý ve tř.mladých,dospívajících nebo pracovní.Pro účely chovnosti se neuznávají výstavy národní a mezinárodní.

Pokud vaše zvíře splnilo výše uvedené požadavky(Zkouška,výstava,RTG,DNA a jste členem ČKNO) a dosáhlo nejméně 18 měsíců věku,lze se přihlásit na bonitaci za účelem zařazení do výběrového chovu.Ostatní viz „ bonitační řád“.

V případě nezařazení do výběrového chovu,může jedinec bonitaci opakovat v následujícím kalendářním roce.Může ale působit v chovu kontrolovaném.

 

Těchto pár bodů je jen stručným přehledem toho,jaká cesta vás čeká od štěněte až po splnění chovnosti vašim psem či fenou.

Při soužití s vaším německým ovčákem vám přeji hodně pěkných chvil a pevné nervy při plnění nelehkých podmínek pro dosažení chovnosti.

 

Ing Karel Strouhal