Nejbližší výstavy

14.3.2020 KS CAC ZKO Štětí
21.3.2020 OS Plzeň
28.3.2020 OS Sezimovo Ústí
13.4.2020 OS Komárov

Aktuální informace

9.12.2019 Plán 2020
11.11.2019 Členské schůze poboček ČKNO
10.11.2019 konference - pobočka Praha
31.10.2019 Mistovství mládeže

Členství ve Spolku ČKNO v roce 2020

Výše řádného příspěvku je 600,00 Kč – nutno uhradit do 31. 12. 2019!

Vstupní poplatek pro nové členy +  300,- Kč!

Každá ČR platba po 1. 1. 2020 / na 2020 /  musí být ve výši 900,00 Kč.

  1. Členský poplatek ČKNO na rok 2020 pro řádného/stávajícího/ člena z ČR je 600,00 Kč, ostatní Evropa /včetně SR/ 900,00 Kč a zámoří  1 300,00 Kč. Valná hromada ČKNO schválila ve svém usnesení ze dne 11. 2. 2012 zavedení vstupního poplatku od 1.1.2013 pro nové členy ve výši 300,-Kč, tzn. nový člen z ČR zaplatí vstupní i členský poplatek v celkové výši 900,-Kč, ostatní Evropa/včetně SR/ 1.200,-Kč a zámoří 1.600,-Kč. Toto se vztahuje i na přerušené členství – za přerušené členství se považuje i pozdní platba po 1. 1. 2020! Rodinní příslušníci platí vždy pouze 100,00 Kč bez vstupního poplatku.
  1. Členský poplatek / stávající člen / je nutné uhradit dle stanov do 31. 10. 2019 - nejpozději však do 31. 12. 2019 Pozdním zasláním čl. příspěvku riskujete nedodání členského zpravodaje. Nový člen se může nahlásit kdykoliv v průběhu roku. Členství se hradí vždy na celý kalendářní rok / 2018,2019...../
  1. Do růžové složenky typu A vyplňte čitelně hůlkovým písmem svoji úplnou adresu včetně PSČ. Nepoužívat k úhradě žlutou složenku typ C - nepřijde na účet!!! Největší pozornost však věnujte správnému vyplnění Vašeho rodného čísla do kolonky VS. Bez RČ nelze platbu identifikovat!
  1. Přestane-li Vám docházet počátkem roku 2020 / v dubnu číslo 3-4 / členský zpravodaj, neprodleně zašlete fotokopii dokladu o zaplacení členského poplatku na níže uvedenou adresu, nebo e-mail zavarku@atlas.cz.        Zpravodaj 1-2 2020 jde ještě automaticky všem členům z roku 2019. Ti, kteří neuhradí na rok 2020, již neobdrží časopis 3-4 2020.
  1. Veškeré změny týkající se členství / adresy, příjmení atd. / hlaste opět na níže uvedenou adresu / ČKNO PP B-2, 530 01 Pardubice 1 / či e-mail zavarku@atlas.cz
  1. Nový člen ČKNO musí současně s členským příspěvkem zaslat vyplněnou přihlášku, a evidenční list člena, které na vyžádání obdrží na níže uvedené adrese.          Nebo jsou k dispozici na www.ceskyklub-no.cz Evidenční list i přihlášku lze podepsanou zaslat jako přílohu e-mailu.
  1. Poslední díl složenky si pečlivě uschovejte, plní funkci členské legitimace. (Při provedení platby z účtu nemáte správný doklad prokazující členství v klubu). Ještě jednou upozorňujeme, složenky se skládají pouze ze dvou dílů a nám pošta žádný díl nepředává. My jako příjemce obdržíme pouze platbu a údaj ve tvaru částka a VS v našem případě RČ. Z tohoto údaje nelze zjistit jméno ani adresu plátce.Je tedy velmi důležité, aby RČ bylo vyplněno velmi čitelně, nejlépe černou nebo tmavě modrou tužkou. Zmenšíte tím riziko chyby na minimum.

Budete-li se držet uvedených rad, mělo by být Vaše členství ve Spolku ČKNO a doručování časopisu bez problémů.

Děkujeme Vám, za adresář Spolku ČKNO

Zuzana Říhová tel. 723 539 622 a Radek Říha tel. 724 833 411

Kontaktní adresa:

Spolek ČKNO

PP B - 2

01 Pardubice 1

e-mail    zavarku@atlas.cz

 

Soubory ke stažení

Přihláška ČKNO
Evidenční list
Vzor vyplnění složenky