Nejbližší výstavy

28.10.2021 OV Zdice
6.11.2021 OV Mělník
4.12.2021 OV Albertovec

Aktuální informace

15.10.2021 informace k WUSV 2021
12.10.2021 Přehled krytí září 2021
13.9.2021 Přehled krytí srpen 2021
5.9.2021 Přehled Krytí červenec 2021

 

Členství ve Spolku ČKNO

 

Nový člen

Přihlásit se do Spolku ČKNO je možné kdykoliv v průběhu roku. Je třeba vyplnit PŘIHLÁŠKU a EVIDENČNÍ LIST (a to i v případě, že se hlásíte jako rodinný příslušník). Oba dokumenty jsou ke stažení níže. Další podmínkou je zaplacení členského příspěvku. Ten se platí vždy na kalendářní rok. K platbě použijte poštovní poukázku typu A (viz níže - vzor vyplnění poukázky).

Do variabilního symbolu vyplňte čitelně rodné číslo!!! Zahraniční člen bez rodného čísla uvede do variabilního symbolu datum narození ve tvaru DDMMRRRR. Útržek od poštovní poukázky Vám slouží jako členská legitimace (pečlivě uschovejte), žádný jiný doklad o členství není vystavován.

Dokumenty zašlete na adresu: Spolek ČKNO

                                                      PP B-2

                                                      530 01 Pardubice

nebo elektronicky na email: zavarku@atlas.cz

Členské příspěvky:

Osoba od 18 let                   900,- Kč (600,- + 300,- vstupní poplatek)

Osoba mladší 18 let            300,- Kč

Rodinný příslušník             100,- Kč (bez nároku na zpravodaj, rodinný příslušník                                                         musí mít shodnou adresu pobytu se členem klubu)

Evropa (včetně Slovenska) 1200,- Kč (900,- + 300,- vstupní poplatek)

Zámoří                                   1600,- Kč (1300,- + 300,- vstupní poplatek)

 

Bankovní spojení pro platby v ČR:

1202964339 / 0800

Bankovní spojení pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ76 0800 0000 0012 0296 4339

BIC:  GIBACZPX

 

 

 

Stávající člen

Členský příspěvek na další rok je dle stanov klubu nutné uhradit do 15. 12., aby byl připsaný na účtu klubu nejdéle 31. 12. Pokud platba na účet klubu bude připsaná po 31. 12., jde o přerušené členství a je třeba zaplatit členství se vstupním poplatkem 300,- Kč. Pokud stávající člen po tomto termínu zaplatí pouze 600,- Kč, bude vyzván písemně k doplacení vstupního poplatku. Tento úkon je zpoplatněn (viz níže). Toto se netýká rodinného příslušníka, ten platí vždy pouze 100,- Kč, ani osoby mladší 18 let, ta platí vždy pouze 300,- Kč.

K platbě použijte poštovní poukázku typu A (viz vzor vyplnění poukázky). Útržek od poštovní poukázky Vám slouží jako členská legitimace (pečlivě uschovejte), žádný jiný doklad o členství není vystavován.

Do variabilního symbolu vyplňte čitelně rodné číslo!!! Bez něj není možné identifikovat plátce. Na účet se připíše pouze částka a variabilní symbol. Zahraniční člen bez rodného čísla uvede do variabilního symbolu datum narození ve tvaru DDMMRRRR.

Členské příspěvky:

Osoba od 18 let                   600,- Kč

Přerušené členství             900,- Kč (platba připsaná na účet klubu po 31. 12.)

Osoba mladší 18 let            300,- Kč

Rodinný příslušník             100,- Kč (bez nároku na zpravodaj, rodinný příslušník                                                           musí mít shodnou adresu pobytu se členem klubu)

Evropa (včetně Slovenska) 900,- Kč (přerušené členství, pozdní platba - 1200,- Kč)

Zámoří                                   1300,- Kč (přerušené členství, pozdní platba - 1600,- Kč)

Písemná upomínka                           70,- Kč

 

Bankovní spojení pro platby v ČR:

1202964339 / 0800

Bankovní spojení pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ76 0800 0000 0012 0296 4339

BIC:  GIBACZPX

 

Změna údajů člena klubu

Změnu údajů jako je jméno, adresa, telefon nebo email hlaste buď písemně na adresu: Spolek ČKNO, PP B-2, 530 01 Pardubice, nebo elektronicky na email: zavarku@atlas.cz.

 

 

Za adresář Spolku ČKNO:                                                                                   Kontaktní adresa:

Zuzana Říhová – tel. 723 539 622                                                         Spolek ČKNO

Radek Říha – tel. 724 833 411                                                               PP B-2

email: zavarku@atlas.cz                                                                          530 01 Pardubice


Soubory ke stažení

Přihláška ČKNO
Evidenční list
Vzor vyplnění složenky