Nejbližší výstavy

21.9.2019 OS Vítkov
21.9.2019 OS Jaroměř
29.9.2019 OS Teplice
5.10.2019 OS Znojmo

Aktuální informace

18.8.2019 Mezinárodní mistrovství mládeže
1.7.2019 MM ČKNO 2019
1.5.2019 Statistika plemenné knihy 2018
28.11.2018 plán_akcí_bonitace 2019

Členství v ČKNO v roce 2019

Výše řádného příspěvku je 600,00 Kč – nutno uhradit do 31.12. 2018!

Vstupní poplatek pro nové členy 300,- Kč!

Každá ČR platba po 1.1.2019 / na 2019 /  musí být ve výši 900,00 Kč.

 

  1. Členský poplatek ČKNO na rok 2019 pro řádného/stávajícího/ člena z ČR je 600,00 Kč, ostatní Evropa /včetně SR/ 900,00 Kč a zámoří  1 300,00 Kč. Valná hromada ČKNO schválila ve svém usnesení ze dne 11. 2. 2012 zavedení vstupního poplatku od 1.1.2013 pro nové členy ve výši 300,-Kč, tzn. nový člen z ČR zaplatí vstupní i členský poplatek v celkové výši 900,-Kč, ostatní Evropa/včetně SR/ 1.200,-Kč a zámoří 1.600,-Kč. Toto se vztahuje i na přerušené členství – za přerušené členství se považuje i pozdní platba po 1.1.2019 ! Rodinní příslušníci platí vždy pouze 100,00 Kč bez vstupního poplatku.
  2. Členský poplatek / stávající člen / je nutné uhradit dle stanov do 31.10. 2018 - nejpozději však do 31.12.2018. Pozdním zasláním čl. příspěvku riskujete nedodání členského zpravodaje. Nový člen se může nahlásit kdykoliv v průběhu roku.            Členství se hradí vždy na celý kalendářní rok / 2018,2019...../
  3. Do růžové složenky typu A vyplňte čitelně hůlkovým písmem svoji úplnou adresu včetně PSČ. Nepoužívat k úhradě žlutou složenku typ C - nepřijde na účet !!!!!Největší pozornost však věnujte správnému vyplnění Vašeho rodného čísla do  kolonky VS. Bez RČ nelze platbu identifikovat !!
  4. Přestane-li Vám docházet počátkem roku 2019  / v dubnu číslo 3-4 / členský zpravodaj, neprodleně zašlete fotokopii dokladu o zaplacení členského poplatku na níže uvedenou adresu, nebo e-mail cknockno@seznam.cz. Nemá smysl obracet se na redakci či jinam, ale výhradně na kontaktní adresu či e-mail.Zpravodaj 1-2 2019 jde ještě automaticky všem členům z roku 2018.Ti, kteří neuhradí na rok 2019  již neobdrží časopis 3-4 2019.
  5. Veškeré změny týkající se členství / adresy, příjmení atd. / hlaste opět na níže uvedenou adresu / ČKNO PP B-2, 530 01 Pardubice 1 /,  či e-mail cknockno@seznam.cz
  6. Nový člen ČKNO musí současně s členským příspěvkem zaslat vyplněnou přihlášku, a evidenční list člena, které na vyžádání obdrží na níže uvedené adrese.Nebo jsou k dispozici na www.ceskyklub-no.cz Evidenční list i přihlášku lze podepsanou zaslat jako přílohu e-mailu.
  7. Poslední díl složenky si pečlivě uschovejte, plní funkci členské legitimace.

 

Ještě jednou upozorňujeme, složenky se skládají pouze ze dvou dílů a nám pošta žádný díl nepředává. My jako příjemce obdržíme pouze platbu a údaj ve tvaru částka a VS v našem případě RČ. Z tohoto údaje nelze zjistit jméno ani adresu plátce.

Je tedy velmi důležité, aby RČ bylo vyplněno velmi čitelně, nejlépe černou nebo tmavě modrou tužkou. Zmenšíte tím riziko chyby na minimum.

 

Budete-li se držet uvedených rad, mělo by být Vaše členství v ČKNO a doručování časopisu bez problémů.

 

Děkujeme Vám

za adresář ČKNO

Renata Novotná a Petra Nováková

Kontaktní adresa :

ČKNO, PP B - 2, 530 01 Pardubice 1, cknockno@seznam.cz

Soubory ke stažení

Přihláška ČKNO
Evidenční list
Vzor vyplnění složenky