Nejbližší výstavy

26.7.2020 OS Stará Ves
22.8.2020 OS Ostrava Zábřeh
12.9.2020 OS Jaroměř
12.9.2020 OS Horní Bříza

Aktuální informace

13.7.2020 Přehled krytí červen 2020
12.7.2020 propozice Otevřené mistrovství mládeže a junior...
10.7.2020 propozice,přihláška OV Jaroměř
8.7.2020 Změna termínu OV Rýmařov

Členství ve Spolku ČKNO v roce 2020

Nový člen

Přihlásit se do Spolku ČKNO je možné kdykoliv v průběhu roku. Je třeba vyplnit PŘIHLÁŠKU a EVIDENČNÍ LIST (a to i v případě, že se hlásíte jako rodinný příslušník). Oba dokumenty jsou ke stažení níže. Další podmínkou je zaplacení členského příspěvku. Ten se platí vždy na kalendářní rok. K platbě použijte poštovní poukázku typu A (viz níže - vzor vyplnění poukázky).

Do variabilního symbolu vyplňte čitelně rodné číslo!!! Zahraniční člen bez rodného čísla uvede do variabilního symbolu datum narození ve tvaru DDMMRRRR. Útržek od poštovní poukázky Vám slouží jako členská legitimace (pečlivě uschovejte), žádný jiný doklad o členství není vystavován.

Dokumenty zašlete na adresu:

Spolek ČKNO

PP B-2

530 01 Pardubice

nebo elektronicky na email: zavarku@atlas.cz

Členské příspěvky:

Osoba od 18 let                       900,- Kč (600,- + 300,- vstupní poplatek)

Osoba mladší 18 let                 300,- Kč

Rodinný příslušník                   100,- Kč (bez nároku na zpravodaj, rodinný příslušník musí mít shodnou adresu pobytu se členem klubu)

Evropa (včetně Slovenska)     1200,- Kč (900,- + 300,- vstupní poplatek)

Zámoří                                     1600,- Kč (1300,- + 300,- vstupní poplatek)

Bankovní spojení pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ76 0800 0000 0012 0296 4339

BIC:  GIBACZPX

 

Stávající člen

Členský příspěvek na další rok je dle stanov klubu nutné uhradit do 15. 12., aby byl připsaný na účtu klubu nejdéle 31. 12. Pokud platba na účet klubu bude připsaná po 31. 12., jde o přerušené členství a je třeba zaplatit členství se vstupním poplatkem 300,- Kč. Pokud stávající člen po tomto termínu zaplatí pouze 600,- Kč, bude vyzván písemně k doplacení vstupního poplatku. Tento úkon je zpoplatněn (viz níže). Toto se netýká rodinného příslušníka, ten platí vždy pouze 100,- Kč, ani osoby mladší 18 let, ta platí vždy pouze 300,- Kč.

K platbě použijte poštovní poukázku typu A (viz vzor vyplnění poukázky). Útržek od poštovní poukázky Vám slouží jako členská legitimace (pečlivě uschovejte), žádný jiný doklad o členství není vystavován.

Do variabilního symbolu vyplňte čitelně rodné číslo!!! Bez něj není možné identifikovat plátce. Na účet se připíše pouze částka a variabilní symbol. Zahraniční člen bez rodného čísla uvede do variabilního symbolu datum narození ve tvaru DDMMRRRR.

Členské příspěvky:

Osoba od 18 let                   600,- Kč

Přerušené členství             900,- Kč (platba připsaná na účet klubu po 31. 12.)

Osoba mladší 18 let            300,- Kč

Rodinný příslušník             100,- Kč (bez nároku na zpravodaj, rodinný příslušník musí mít shodnou adresu pobytu se členem klubu)

Evropa (včetně Slovenska) 900,- Kč (přerušené členství, pozdní platba - 1200,- Kč)

Zámoří                                   1300,- Kč (přerušené členství, pozdní platba - 1600,- Kč)

Písemná upomínka                           70,- Kč

Bankovní spojení pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ76 0800 0000 0012 0296 4339

BIC:  GIBACZPX

 

Změna údajů člena klubu

Změnu údajů jako je jméno, adresa, telefon nebo email hlaste buď písemně na adresu: Spolek ČKNO, PP B-2, 530 01 Pardubice, nebo elektronicky na email: zavarku@atlas.cz.

 

Za adresář Spolku ČKNO:

Zuzana Říhová – tel. 723 539 622

Radek Říha – tel. 724 833 411

email: zavarku@atlas.cz

Kontaktní adresa:

Spolek ČKNO

PP B - 2

530 01 Pardubice

e-mail    zavarku@atlas.cz

Soubory ke stažení

Přihláška ČKNO
Evidenční list
Vzor vyplnění složenky