Nejbližší výstavy

30.6.2019 KS Troubelice
5.7.2019 OS Nový Bor
21.9.2019 OS Vítkov
21.9.2019 OS Jaroměř

Aktuální informace

1.5.2019 Statistika plemenné knihy 2018
28.11.2018 plán_akcí_bonitace 2019
20.11.2018 Členská schůze ZPČ KNO
5.10.2018 Plán akcí 2019

Podmínky výběru reprezentace Spolku ČKNO na WUSV Universal Sieger 2019

Termín a místo konaní 7 - 9. 6. 2018 Nantwich, Velká Británie

- soutěž se uskuteční podle zkušebního řádu WUSV/IGP 3 a výstavního řádu WUSV

A. Podmínky reprezentace:

- počet dotovaných reprezentantů ČKNO je stanoven na maximálně 7

-  v hodnocení týmu musí být minimálně jedna fena

- psovod musí být členem ČKNO a pes musí být zapsán v plemenné knize ČMKU

 - pes musí mít splněnou zkoušku IPO 3/ IGP 3 na VD, zapsanou v letech 2018 až 2019 a zároveň zkoušku BH. Uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT zapsaných v r. 2018 - 2019 u nás i v zahraničí. Pro přihlášení z těchto soutěží stačí získání celkového hodnocení „Dobrý“ s minimálně 260 body, s podmínkou, že v oddílech B a C musí být nejméně 80 bodů

- RTG: DKK i DLK s hodnocením A, vyhodnocené a zapsané v průkazu původu

- výstavní ocenění jedince nejméně velmi dobré na výstavě pořádané ČKNO

- chování psovoda musí být sportovní po celou sezónu 2019

- psovod musí mít vůli účastnit se této soutěže a po všech stránkách vzorně reprezentovat Českou republiku a ČKNO

- psovod může startovat pouze s jedním psem

 B. Uzávěrka doručených přihlášek je 5. 5. 2019

 - přihlášky zasílejte na adresu: MUDr. Jiří Tichý, Malá strana 13, Opava – Komárov 74770, nebo mailem: tichyjir@email.cz

    S přihláškou zašlete:

 - fotokopii členské legitimace ČKNO, se zaplacením čl. příspěvků na rok 2019

  - fotokopie průkazu původu psa, se kterým se hlásíte

   - doklad o splnění zkoušky IPO 3/ IGP 3 a BH, nebo fotokopii výkonnostního průkazu se

     zapsanou zkouškou BH a IPO 3/ IGP 3 v letech 2018 – 2019

  - doklad o získání výstavního posudku – nejméně velmi dobrý, od rozhodčího ČKNO nebo SV jedince staršího 12 měsíců

C. Finanční náležitosti:

- Spolek ČKNO zaplatí každému reprezentantovi startovné ve výši cca 140,- EUR, další náklady si hradí účastník sám

V případě většího zájmu budou dotovaní reprezentanti určeni podle vyššího bodového hodnocení na zkoušce IPO 3.

D. Potvrzení výběru reprezentantů

 Výběr reprezentantů na WUSV US 2019 provede z přihlášených zájemců předsednictvo ČKNO.

Další informace najdete na https://www.universalsieger2019.co.uk/

Zpracoval: MUDr. Jiří Tichý,  ÚPV