Nejbližší výstavy

26.7.2020 OS Stará Ves
22.8.2020 OS Ostrava Zábřeh
12.9.2020 OS Jaroměř
12.9.2020 OS Horní Bříza

Aktuální informace

13.7.2020 Přehled krytí červen 2020
12.7.2020 propozice Otevřené mistrovství mládeže a junior...
10.7.2020 propozice,přihláška OV Jaroměř
8.7.2020 Změna termínu OV Rýmařov

Podmínky výběru reprezentace Spolku ČKNO na WUSV Universal Sieger 2020

Termín a místo konaní 26 - 29. 11. 2020 Strassburg, Francie změna termínu konání!

- soutěž se uskuteční podle zkušebního řádu IGP 3 a výstavního řádu WUSV

A. Podmínky reprezentace:

- počet dotovaných reprezentantů ČKNO je stanoven na maximálně 7

-  v hodnocení týmu musí být minimálně jedna fena

- psovod musí být členem ČKNO a pes musí být zapsán v plemenné knize ČMKU

- pes musí mít splněnou zkoušku IGP 3 na VD s podmínkou, že v oddílech A, B a C musí být nejméně 80 bodů, zapsanou v letech 2019 až 2020 a zároveň zkoušku BH. Uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT zapsaných v r. 2019 - 2020 u nás i v zahraničí. Pro přihlášení z těchto soutěží stačí získání celkového hodnocení „Dobrý“ s minimálně 250 body, s podmínkou, že v oddílech A, B a C musí být nejméně 80 bodů

- RTG: DKK i DLK s hodnocením A, vyhodnocené a zapsané v průkazu původu

- výstavní ocenění jedince nejméně velmi dobré na výstavě pořádané ČKNO, přednost mají psi se známkou výborně

- chování psovoda musí být sportovní po celou sezónu 2020

- psovod musí mít vůli účastnit se této soutěže a po všech stránkách vzorně reprezentovat Českou republiku a ČKNO

- psovod může startovat pouze s jedním psem

 B. Uzávěrka doručených přihlášek je 1. 11. 2020

 - přihlášky zasílejte na adresu: MUDr. Jiří Tichý, Malá strana 13, Opava – Komárov 74770, nebo mailem: tichyjir@email.cz

S přihláškou zašlete:

 - fotokopii členské legitimace ČKNO, se zaplacením čl. příspěvků na rok 2020

 - fotokopie průkazu původu psa, se kterým se hlásíte

 - doklad o splnění zkoušky IPO 3/ IGP 3 a BH, nebo fotokopii výkonnostního průkazu se zapsanou zkouškou BH/ BH-VT, zkoušku IGP 3 splněnou v letech 2019 – 2020

 - doklad o získání výstavního posudku – nejméně velmi dobrý, od rozhodčího ČKNO nebo SV jedince staršího 12 měsíců

C. Finanční náležitosti:

- Spolek ČKNO zaplatí každému reprezentantovi startovné, další náklady si hradí účastník sám. V případě většího zájmu budou dotovaní reprezentanti určeni podle vyššího bodového hodnocení na zkoušce IGP 3.

D. Potvrzení výběru reprezentantů

Výběr reprezentantů na WUSV US 2020 provede z přihlášených zájemců předsednictvo ČKNO.

Zpracoval: MUDr. Jiří Tichý,  ÚPV