!!!!!   WUSV Universal Sieger Francie 26 - 29. 11. 2020 je definitivně zrušen.  !!!!
 
 
WUSV Univesal Sieger 2021 se bude konat ve Valladolid, Španělsko v termínu 24 - 27. 6. 2021