Nejbližší výstavy

15.9.2018 OS Klabava
23.9.2018 OS Vítkov
23.9.2018 OS Dvůr Králové n.L
28.9.2018 OS Zásmuky

Aktuální informace

30.5.2018 Statistika NO za rok 2017
16.4.2018 Bonitace Nivnice
2.4.2018 Aktualizace OPCH severní Morava
14.3.2018 KVV 2018

WUSV Universal sieger 2018

Podmínky výběru reprezentace Spolku ČKNO na WUSV Universal Sieger 2018

Termín a místo konaní:  22 - 24. 6. 2018 Diest, Belgie.

- soutěž se uskuteční podle zkušebního řádu WUSV/IPO 3 a výstavy NO

A. Podmínky reprezentace:

- počet dotovaných reprezentantů ČKNO  je stanoven maximálně 4.

-  v hodnocení týmu musí být minimálně jedna fena

- psovod musí být členem ČKNO  a pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS

 - pes musí mít splněnou zkoušku IPO 3 na  VD, zapsanou v letech 2017 až 2018 a zároveň zkoušku BH. Uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT a zkoušek zapsaných v r. 2017 -2018 u nás i v zahraničí. Pro přihlášení stačí získání celkového hodnocení „Dobrý“ s minimálně 260 body, s podmínkou, že v oddílech B a C musí být nejméně 80 bodů

- RTG: DKK i DLK s hodnocením A, vyhodnocené a zapsané v průkazu původu

- výstavní ocenění jedince nejméně velmi dobré na výstavě pořádané ČKNO

- chování psovoda musí být sportovní po celou sezónu 2018

- psovod musí mít vůli účastnit se této soutěže a po všech stránkách vzorně reprezentovat Českou republiku a ČKNO

- psovod může startovat pouze s jedním psem

 B. Uzávěrka doručených přihlášek je 29. 4. 2018

 - přihlášky zasílejte na adresu: MUDr. Jiří Tichý, Malá strana 13, Opava – Komárov 74770,  nebo mailem: tichyjir@email.cz

    S přihláškou zašlete:

 - fotokopii členské legitimace ČKNO, se zaplacením čl. příspěvků na rok 2018

  - fotokopie průkazu původu psa, se kterým se hlásíte

   - doklad o splnění zkoušky IPO 3 a BH, nebo fotokopii výkonnostního průkazu se

     zapsanou zkouškou BH a  IPO 3 v letech 2017 – 2018

  - doklad o získání výstavního posudku – nejméně velmi dobrý, od rozhodčího ČKNO nebo SV jedince staršího 12 měsíců

C. Finanční náležitosti:

- na každého reprezentanta je plánovaná částka 5.000,- Kč

- z této částky ČKNO zaplatí každému reprezentantovi startovné ve výši cca 140,- EUR, zbylá část bude proplacena v Kč

V případě většího zájmu budou dotovaní reprezentanti určeni podle vyššího bodového hodnocení na zkoušce IPO 3.

D. Potvrzení výběru reprezentantů

 Výběr reprezentantů na  WUSV US 2018 provede z přihlášených zájemců předsednictvo ČKNO.

Další informace najdete na http://wusvuniversalsieger2018.vvdh.be/UKhome.htm

Zpracoval: MUDr. Jiří Tichý,  ÚPV