Nejbližší výstavy

26.10.2019 KS Mladé, Č. Budějovice
28.10.2019 OS Zdice
9.11.2019 OS Mělník
7.12.2019 OS Albertovec

Aktuální informace

29.9.2019 WUSV 2019
18.8.2019 Mezinárodní mistrovství mládeže
1.7.2019 MM ČKNO 2019
1.5.2019 Statistika plemenné knihy 2018

Podmínky výběru reprezentace Spolku ČKNO na WUSV Universal Sieger 2019

Termín a místo konaní 7 - 9. 6. 2018 Nantwich, Velká Británie

- soutěž se uskuteční podle zkušebního řádu WUSV/IGP 3 a výstavního řádu WUSV

A. Podmínky reprezentace:

- počet dotovaných reprezentantů ČKNO je stanoven na maximálně 7

-  v hodnocení týmu musí být minimálně jedna fena

- psovod musí být členem ČKNO a pes musí být zapsán v plemenné knize ČMKU

 - pes musí mít splněnou zkoušku IPO 3/ IGP 3 na VD, zapsanou v letech 2018 až 2019 a zároveň zkoušku BH. Uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT zapsaných v r. 2018 - 2019 u nás i v zahraničí. Pro přihlášení z těchto soutěží stačí získání celkového hodnocení „Dobrý“ s minimálně 260 body, s podmínkou, že v oddílech B a C musí být nejméně 80 bodů

- RTG: DKK i DLK s hodnocením A, vyhodnocené a zapsané v průkazu původu

- výstavní ocenění jedince nejméně velmi dobré na výstavě pořádané ČKNO

- chování psovoda musí být sportovní po celou sezónu 2019

- psovod musí mít vůli účastnit se této soutěže a po všech stránkách vzorně reprezentovat Českou republiku a ČKNO

- psovod může startovat pouze s jedním psem

 B. Uzávěrka doručených přihlášek je 5. 5. 2019

 - přihlášky zasílejte na adresu: MUDr. Jiří Tichý, Malá strana 13, Opava – Komárov 74770, nebo mailem: tichyjir@email.cz

    S přihláškou zašlete:

 - fotokopii členské legitimace ČKNO, se zaplacením čl. příspěvků na rok 2019

  - fotokopie průkazu původu psa, se kterým se hlásíte

   - doklad o splnění zkoušky IPO 3/ IGP 3 a BH, nebo fotokopii výkonnostního průkazu se

     zapsanou zkouškou BH a IPO 3/ IGP 3 v letech 2018 – 2019

  - doklad o získání výstavního posudku – nejméně velmi dobrý, od rozhodčího ČKNO nebo SV jedince staršího 12 měsíců

C. Finanční náležitosti:

- Spolek ČKNO zaplatí každému reprezentantovi startovné ve výši cca 140,- EUR, další náklady si hradí účastník sám

V případě většího zájmu budou dotovaní reprezentanti určeni podle vyššího bodového hodnocení na zkoušce IPO 3.

D. Potvrzení výběru reprezentantů

 Výběr reprezentantů na WUSV US 2019 provede z přihlášených zájemců předsednictvo ČKNO.

Další informace najdete na https://www.universalsieger2019.co.uk/

Zpracoval: MUDr. Jiří Tichý,  ÚPV