Nejbližší výstavy

15.10.2022 OV Heroltice
15.10.2022 OV Hajniště
16.10.2022 OV Znojmo
22.10.2022 KS Jihlava

Aktuální informace

13.9.2022 Přehled krytí srpen 2022
13.9.2022 Změna členských příspěvků
31.8.2022 Zápis Rada SČKNO
15.8.2022 Přehled krytí červenec 2022

 

Otevřené mistrovství mládeže a juniorů ve sportovní kynologii

Datum: 5–6.listopadu 2022

Kde: areál ZKO Přeštice

https://ckno2022mladez.webnode.cz

Soutěžní kategorie:
(v celém rozsahu zkoušky)

Kategorie do 15 let:        IGP-V

Kategorie do 18 let:        ZVV1, IGP1

Kategorie do 21 let:        IGP3

Každá kategorie bude otevřena v případě startu min. 3 závodníků.

Přihlašování bude spuštěno 1.září 2022 – uzávěrka přihlášek 15.října 2022

 

Organizační výbor

Ředitel závodu: František Březina – tel: 724287541

Vedoucí závodu a kontaktní osoba: Martina Duchková – tel: 737189761

 

Rozhodčí:

Ing. Miroslav Ulč – hlavní

Renata Angelovová

 

Figuranti:

Jaroslav Vyhnal, David Calta

(náhradník Milan Brunovský)

 

Kladeči:

Budou doplněni

 

Důležité informace:

Startovné: bez poplatku

Ubytování si závodníci zajišťují a hradí sami.

Kdo se může zúčastnit:

 • Děti, mládež a junioři, kteří v roce 2022 dosáhnou věkového limitu v dané kategorii s německými ovčáky s průkazem i bez průkazu původu.
 • Psi bez průkazu původu musí být v typu německého ovčáka, psi kohoutkové výšky 60-65 cm, feny 55-60 cm.
 • Jedincům, kteří splní podmínky zapsání zkoušky, bude tato zkouška zapsána.
 • Pokud již mají vyšší stupeň zkoušky, mohou se také zúčastnit, ale zkouška nižší jim zapsána nebude.
 • V kategorii IGP – V, IGP1 splněná zkouška BH-VT.
 • Při vyšším počtu přihlášených, budou upřednostněni účastníci se psy s průkazem původu.

Podmínky účasti:

 • Všichni soutěžící musí dodržovat hygienické podmínky platné v daném termínu konání mistrovství.
 • Výstroj psa musí odpovídat Zkušebnímu řádu a rozsahu soutěže.
 • Pes, který se účastnil v roce 2022 vyřazovacích soutěží nebo mistrovství v kategorii dospělých (IGP, ZVV3, IGP FH, plemen), nesmí v daném roce startovat na mistrovství mládeže s jiným psovodem.
 • Účastník závodu je povinen dodržovat podmínky stanovené pořadatelem. Za škody způsobené nezvládnutím psa či nedodržení pokynů pořadatele zodpovídá sám účastník.
 • Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, pokud to psovod nahlásí předem a pokud se podrobí stanoveným podmínkám.

 

 • Závodu se mohou zúčastnit psovodi, kteří jsou členy ČKNO, ČKS nebo MSKS a členové organizací začleněných do ČMKU. Zahraniční závodníci musí být začleněni v některé z organizací FCI.
 • Každý účastník musí při prezentaci předložit očkovací průkaz s platným povinným očkováním a platný průkaz o členství v ČKNO nebo ČKS, MSKS. Zahraniční účastníci členský průkaz své organizace.
 • Ke psu je nutné předložit Průkaz původu (PP) a Výkonnostní průkaz. Jedinci bez PP musí mít čip a Výkonnostní průkaz určený pro psa bez PP.
 • Upozornění: Od 1. 3. 2004 platí novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění Zákona č.77/2004 Sb.
 • Z účasti bez náhrady budou vyloučeni psovodi při nesportovním chování

 

 

 

Těšíme se na Vaši účast