Otevřené mistrovství mládeže a juniorů ve sportovní kynologii

Datum: 5–6.listopadu 2022

Kde: areál ZKO Přeštice

https://ckno2022mladez.webnode.cz

Soutěžní kategorie:
(v celém rozsahu zkoušky)

Kategorie do 15 let:        IGP-V

Kategorie do 18 let:        ZVV1, IGP1

Kategorie do 21 let:        IGP3

Každá kategorie bude otevřena v případě startu min. 3 závodníků.

Přihlašování bude spuštěno 1.září 2022 – uzávěrka přihlášek 15.října 2022

 

Organizační výbor

Ředitel závodu: František Březina – tel: 724287541

Vedoucí závodu a kontaktní osoba: Martina Duchková – tel: 737189761

 

Rozhodčí:

Ing. Miroslav Ulč – hlavní

Renata Angelovová

 

Figuranti:

Jaroslav Vyhnal, David Calta

(náhradník Milan Brunovský)

 

Kladeči:

Budou doplněni

 

Důležité informace:

Startovné: bez poplatku

Ubytování si závodníci zajišťují a hradí sami.

Kdo se může zúčastnit:

 • Děti, mládež a junioři, kteří v roce 2022 dosáhnou věkového limitu v dané kategorii s německými ovčáky s průkazem i bez průkazu původu.
 • Psi bez průkazu původu musí být v typu německého ovčáka, psi kohoutkové výšky 60-65 cm, feny 55-60 cm.
 • Jedincům, kteří splní podmínky zapsání zkoušky, bude tato zkouška zapsána.
 • Pokud již mají vyšší stupeň zkoušky, mohou se také zúčastnit, ale zkouška nižší jim zapsána nebude.
 • V kategorii IGP – V, IGP1 splněná zkouška BH-VT.
 • Při vyšším počtu přihlášených, budou upřednostněni účastníci se psy s průkazem původu.

Podmínky účasti:

 • Všichni soutěžící musí dodržovat hygienické podmínky platné v daném termínu konání mistrovství.
 • Výstroj psa musí odpovídat Zkušebnímu řádu a rozsahu soutěže.
 • Pes, který se účastnil v roce 2022 vyřazovacích soutěží nebo mistrovství v kategorii dospělých (IGP, ZVV3, IGP FH, plemen), nesmí v daném roce startovat na mistrovství mládeže s jiným psovodem.
 • Účastník závodu je povinen dodržovat podmínky stanovené pořadatelem. Za škody způsobené nezvládnutím psa či nedodržení pokynů pořadatele zodpovídá sám účastník.
 • Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, pokud to psovod nahlásí předem a pokud se podrobí stanoveným podmínkám.

 

 • Závodu se mohou zúčastnit psovodi, kteří jsou členy ČKNO, ČKS nebo MSKS a členové organizací začleněných do ČMKU. Zahraniční závodníci musí být začleněni v některé z organizací FCI.
 • Každý účastník musí při prezentaci předložit očkovací průkaz s platným povinným očkováním a platný průkaz o členství v ČKNO nebo ČKS, MSKS. Zahraniční účastníci členský průkaz své organizace.
 • Ke psu je nutné předložit Průkaz původu (PP) a Výkonnostní průkaz. Jedinci bez PP musí mít čip a Výkonnostní průkaz určený pro psa bez PP.
 • Upozornění: Od 1. 3. 2004 platí novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění Zákona č.77/2004 Sb.
 • Z účasti bez náhrady budou vyloučeni psovodi při nesportovním chování

 

 

 

Těšíme se na Vaši účast