Nejbližší výstavy

28.5.2022 KV Chotěboř
28.5.2022 OV Stará Ves
29.5.2022 OV Zvoleněves
4.6.2022 OV Sadská

Aktuální informace

12.5.2022 Přehled krytí duben 2022
12.4.2022 Přehled krytí březen 2022
10.4.2022 POHÁR TŘÍ NÁRODŮ
23.3.2022 Pokyny pro pořadatele bonitací v roce 2022

 

Spolek Český klub německých ovčáků ve spolupráci se ZKO Suchdol nad Odrou

 

pořádá

 

Otevřené mistrovství mládeže a juniorů ve sportovní kynologii,

 

které se koná  20. listopadu - 21. listopadu 2021   v kynologickém areálu SOKOLÁK v Suchdole nad Odrou

 

Startovní listina

 

 

Organizační výbor:

Ředitel mistrovství: Ing.Karel Černoch

 

Rozhodčí:   

Ing. Jiří Radovesnický – hlavní

Bc. Jiří Lasík

 

Figurant:     

Martin Kubátko

 

Program:

Pátek 19. 11. 2021

tréninky do 20,00 hod.

Prezentace závodníků do 20,00 hod.

Slavnostní zahájení a losování startovních čísel 20,30 hod.

Posezení s občerstvením

Sobota 20. 11. 2021

Zkušební pes 7,30 hod. (obrana IGP 3)

Zahájení oddíl A, B a C 8,00 hod

Vyhlášení výsledků a ukončení mistrovství v cca 16,00 hod.

(program se může upravovat dle aktuálních možností a počtu přihlášených)

 

Soutěžní kategorie:

 

Pořadí posuzování jednotlivých kategorií stanoví po dohodě s pořadatelem hlavní rozhodčí dle harmonogramu.

 

Kategorie do 15 ti let:          IGP-V     - v celém rozsahu zkoušky

Kategorie do 18 ti let:          ZVV1      - v celém rozsahu zkoušky

                                            IGP 1      - v celém rozsahu zkoušky

Kategorie do  21 let:            IGP 3      - v celém rozsahu zkoušky

Každá kategorie bude otevřena v případě startu min. 3 závodníků.

 

Zúčastnit se mohou:

 

 • Děti, mládež a junioři, kteří v roce 2021 dosáhnou věkového limitu v dané kategorii s německými ovčáky s průkazem i bez průkazu původu.
 • Psi bez průkazu původu musí být v typu německého ovčáka, psi kohoutkové výšky 60-65 cm, feny 55-60 cm.
 • Jedincům, kteří splní podmínky zapsání zkoušky, bude tato zkouška zapsána. Pokud již mají vyšší stupeň zkoušky, mohou se také zúčastnit, ale zkouška nižší jim zapsána nebude.
 • V kategorii IGP – V, IGP 1 a IGP 3 splněná zkouška BH-VT.
 • Při vyšším počtu přihlášených, budou upřednostněni účastníci se psy s průkazem původu.

 

Klíč k  přijetí závodníků je stanoven v tomto pořadí:

 

 1. výsledek úspěšně splněné zkoušky z výběrových soutěží mládeže nebo Mistrovství mládeže ČKS,  MSKS nebo ČKNO
 2. úspěšné splnění zkoušky alespoň IGP-V, ZVV1, IGP1 („Potvrzení o vykonané zkoušce“)
 3. datum přijetí přihlášky.

 

 

Ceny:

 

Tři nejlépe umístění soutěžící v každé kategorii obdrží poháry. Každý závodník obdrží pamětní upomínku.

Absolutní vítěz obdrží pohár „Absolutní vítěz OMM a J ČKNO 2021“, ten bude náležet závodníkovi s nejvyšším počtem dosažených bodů. (Při rovnosti bodů, rozhoduje vyšší obrana, poslušnost, los).

V každé kategorii bude vyhodnocena nejlepší stopa, poslušnost a obrana, a to pouze v případě splnění limitu disciplíny. (Při rovnosti bodů rozhoduje lepší celkové umístění.)

 

Důležité informace:

Startovné: bez poplatku

Ubytování: závodníci si zajišťují a hradí ubytování sami, možnosti vhodného ubytování v Suchdole nad Odrou a okolí např:

 • penzión Poodří – Suchdol nad Odrou
 • hotel Salaš – Šenov u Nového Jičína

Přihlášky zasílejte na e-mail: info@zkosuchdol.info

Stravování: v místě závodu bude zajištěno občerstvení a jídlo

Uzávěrka přihlášek je 31. října 2021.

 

 

Podmínky účasti:

 

 1. Všichni soutěžící musí dodržovat hygienické podmínky platné v daném termínu konání mistrovství.
 2. Výstroj psa musí odpovídat Zkušebnímu řádu a rozsahu soutěže.
 3. Pes, který se účastnil v roce 2021 vyřazovacích soutěží nebo mistrovství v kategorii dospělých (IGP, ZVV3, IGP FH, plemen), nesmí v daném roce startovat na mistrovství mládeže s jiným psovodem.
 1. Účastník závodu je povinen dodržovat podmínky stanovené pořadatelem. Za škody způsobené nezvládnutím psa či nedodržení pokynů pořadatele zodpovídá sám účastník.
 1. Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, pokud to psovod nahlásí předem a pokud se podrobí stanoveným podmínkám.
 1. Závodu se mohou zúčastnit psovodi, kteří jsou členy ČKNO, ČKS nebo MSKS a členové organizací začleněných do ČMKU. Zahraniční závodníci musí být začleněni v některé z organizací FCI.
 1. Každý účastník musí při prezentaci předložit očkovací průkaz s platným povinným očkováním a platný průkaz o členství v ČKNO nebo ČKS, MSKS. Zahraniční účastníci členský průkaz své organizace.
 2. Ke psu je nutné předložit Průkaz původu (PP) a Výkonnostní průkaz. Jedinci bez PP musí mít čip a Výkonnostní průkaz určený pro psa bez PP.
 3. Upozornění: Od 1. 3. 2004 platí novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění Zákona č.77/2004 Sb.
 4. Z účasti bez náhrady budou vyloučeni psovodi při nesportovním chování.

 

Protesty:

 

Protest lze podat u ředitele závodu písemně do 30ti minut po výkonu disciplíny při složení kauce 200,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá tato částka ve prospěch pořadatele.

 

 

Na Vaši účast se těší a hodně úspěchů přeje organizační výbor soutěže

 

Přihláška

Propozice