Nejbližší výstavy

23.6.2024 OV Litoměřice
30.6.2024 OV Zvoleněves
5.7.2024 OV Nový Bor
6.7.2024 OV Velká Bíteš

Aktuální informace

12.6.2024 Přehled krytí květen 2024
16.5.2024 Výzva pro KPV
13.5.2024 Přehled krytí duben 2024
4.5.2024 Podpora juniorů a mládeže

 

Z důvodu malé účasti jsme nuceni zrušit Mistrovství mládeže a juniorů ČKNO 2023, které se mělo konat 28 a 29.10. 2023 v ZKO Kylešovice

Spolek Český klub německých ovčáků

ve spolupráci se ZKO Kylešovice

pořádá

 

Otevřené mistrovství mládeže a juniorů  Spolku ČKNO ve sportovní kynologii,

 

otevrene-mistrovstvi-mladeze-a-junioru-spolku-ckno-ve-sportovni.webnode.cz/

 

které se koná

 

28.- 29. října 2023

 

v kynologickém areálu ZKO Kylešovice

 

Organizační výbor:

 

Ředitel mistrovství: Ladislav Zavadil

 

Technický vedoucí: Rostislav Mičkal

 

 

Rozhodčí:   

 

Ing. Jiří Radovesnický

MUDr. Jiří Tichý  - hlavní rozhodčí

 

 

Figurant:    

 

Martin Kubátko

 

Předběžný program:

 

28. 10. 2023

          07.00 - 09.00          - trénink + prezentace závodníků

          09.30                     - zahájení a losování startovních čísel

          10.00 – 18.00         - provádění disciplín v jednotlivých kategoriích

          20.00                     - společenské posezení

 

29. 10. 2023

           07.00          - 15,00         - pokračování disciplín v jednotlivých kategoriích

           15.00                    - předpokládané ukončení mistrovství

           16.00                       - slavnostní vyhlášení výsledků

 

 

 

 

 

Soutěžní kategorie:

 

Pořadí posuzování jednotlivých kategorií stanoví po dohodě s pořadatelem hlavní rozhodčí.

 

Kategorie do 15 ti let:        IGP-V  - v celém rozsahu zkoušky

Kategorie do 18 ti let:        ZVV1     - v celém rozsahu zkoušky

                                       IGP 1      - v celém rozsahu zkoušky

Kategorie do  21 let:         IGP 3      - v celém rozsahu zkoušky

Maximální počet je stanoven na 50 závodníků, z toho je 5 míst rezervováno pro zahraniční účastníky.

Každá kategorie bude otevřena jen v případě minimálně přihlášených 3 závodníků, celkový počet závodníků musí být minimálně 15, aby se mistrovství pořádalo.

 

Zúčastnit se mohou:

 

 • Děti, mládež a junioři, kteří v roce 2023 dosáhnou 21 let s německými ovčáky s průkazem i bez průkazu původu
 • Psi bez průkazu původu musí být v typu německého ovčáka, psi kohoutkové výšky 60-65 cm, feny 55-60 cm
 • Jedincům, kteří splní podmínky zapsání zkoušky, bude tato zkouška zapsána. Pokud již mají vyšší stupeň zkoušky, mohou se také zúčastnit, ale zkouška nižší jim zapsána nebude.
 • V kategorii IGP – V, IGP 1 a IGP 3 splněná zkouška BH-VT
 • Při vyšším počtu přihlášených, budou upřednostněni účastníci se psy s průkazem původu

 

Klíč k  přijetí závodníků je stanoven v tomto pořadí:

 

 1. výsledek úspěšně splněné zkoušky z výběrových soutěží mládeže nebo Mistrovství mládeže ČKS,  MSKS nebo ČKNO
 2. úspěšné splnění zkoušky alespoň IGP-V, ZVV1, IGP1 („Potvrzení o vykonané zkoušce“)
 3. datum přijetí přihlášky

 

 

Ceny:

 

Tři nejlépe umístění soutěžící v každé kategorii obdrží poháry. Každý závodník obdrží pamětní upomínku.

Absolutní vítěz obdrží pohár „Absolutní vítěz OMM a J ČKNO 2019“, ten bude náležet závodníkovi s nejvyšším počtem dosažených bodů. (Při rovnosti bodů, rozhoduje vyšší obrana, poslušnost, los).

V každé kategorii bude vyhodnocena nejlepší stopa, poslušnost a obrana, a to pouze v případě splnění bodového limitu zkoušky u vítěze a počtu min. 3 soutěžících v kategorii. (Při rovnosti bodů rozhoduje los.)

 

Důležité informace:

 

 

Startovné: bez poplatku

 

Ubytování: závodníci si mohou ubytování zajistit v okolí Opavy, informace budou poskytnuty na stránkách ZKO Kylešovice

 

Přihlášky a potvrzení o zkoušce zasílejte na e-mail: tichyjir@email.cz

 

Stravování: v celém průběhu mistrovství bude k dispozici občerstvení

 

Uzávěrka přihlášek je 8. října 2023.

 

 

Podmínky účasti:

 

 1. Výstroj psa musí odpovídat Zkušebnímu řádu a rozsahu soutěže.
 2. Pes, který se účastnil v roce 2023 vyřazovacích soutěží nebo mistrovství v kategorii dospělých (IGP, ZVV3, IGP FH, plemen..), nesmí v daném roce startovat na mistrovství mládeže s jiným psovodem.
 1. Účastník závodu je povinen dodržovat podmínky stanovené pořadatelem. Za škody způsobené nezvládnutím psa či nedodržení pokynů pořadatele zodpovídá sám účastník.
 1. Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, pokud to psovod nahlásí předem a pokud se podrobí stanoveným podmínkám.
 1. Závodu se mohou zúčastnit psovodi, kteří jsou členy ČKNO, ČKS nebo MSKS a členové organizací začleněných do ČMKU. Zahraniční závodníci musí být začleněni v některé z organizací FCI.
 1. Každý účastník musí při prezentaci předložit očkovací průkaz s platným povinným očkováním a platný průkaz o členství v ČKNO nebo ČKS, MSKS. Zahraniční účastníci členský průkaz své organizace.
 2. Upozornění: Od 1. 3. 2004 platí novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění Zákona č.77/2004 Sb.
 3. Z účasti bez náhrady budou vyloučeni psovodi při nesportovním chování.

 

Protesty:

 

Protest lze podat u ředitele závodu písemně do 30ti minut po výkonu disciplíny při složení kauce 500,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá tato částka ve prospěch pořadatele.

 

 

Na Vaši účast se těší a hodně úspěchů přeje organizační výbor mistrovství.