KVV SČKNO 2023

Datum konání: 12. a 13. 8. 2023 

Místo konání: Chvalovice u Znojma.

 

 

Přihláška KVV 2023

Výsledky KVV 2023

 

Propozice KVV 2023

Klubová výstava vítězů je pořádána dle výstavního řádu Spolku Českého klubu německých ovčáků a Českomoravské kynologické unie.

Udělované tituly:

Klubový vítěz (pes – fena), výběrová třída VA (CZ), CAC, res. CAC, BOB, vítěz třídy dospívajících, vítěz třídy mladých, nejlepší veterán, nejlepší výkon při zkoušce odvahy a bojovnosti (pro jedince, kteří dokončí kompletní výstavu)

Známka výborná může být zadána pouze jedinci, který mimo kvalitního exteriéru má složenou zkoušku z výkonu I. stupně (NZŘ i MZŘ), RTG max. 2. stupně a uspěl při zkoušce odvahy a bojovnosti. Zvláště kvalitním jedincům, splňujících podmínky pro zadání známky ,,výborný'', může být zadána ,,výběrová třída VA (CZ)''. Při opakovaném zařazení do třídy ,,VA'' musí mít pes o jednu zkoušku více než při prvním zadání a fena musí mít platnou bonitaci. Do skupiny VA zvířat může být zařazen pouze jedinec, který splnil zkoušku odvahy a bojovnosti na známku "výrazný" nebo "dobrý". Známka "dostatečný" zařazuje jedince na konec zvířat hodnocených známkou výborný.

Zkouška odvahy a bojovnosti:

Provedení: na pokyn rozhodčího jde psovod se psem na vodítku k úkrytu. Zhruba 15 kroků před úkrytem je třeba označit místo, kde má psovod psa pustit z vodítka a dále ho vést u nohy, přidržování psa za obojek je povoleno. Když je psovod asi deset kroků před úkrytem, vystoupí z něj pomocník – figurant a psovoda zepředu napadne. Zápas mezi psovodem a figurantem není povolen. Pes musí figuranta okamžitě napadnout a pevně uchopit ochranný rukáv. Přitom dostane pes od figuranta dvě rány měkkým obuškem. Povoleny jsou údery na stehna, boky a na krajinu zátylku. Povzbuzování psa slovy je povoleno. Na pokyn rozhodčího ukončí figurant útok. Pes musí sám nebo na povel pustit. V případě selhání psa musí rozhodčí zkoušku odvahy a bojovnosti ukončit. Po tomto přepadu drží psovod psa za obojek. Figurant utíká v přímém směru a hrozí. Po padesáti krocích za ním psovod vysílá psa a sám zůstává stát na místě. Rozhodčí dá figurantovi pokyn k obratu, když je pes vzdálen asi třicet kroků. Figurant běží proti psovi, nápadně mu hrozí a snaží se ho zahnat, ale neudeří ho. Když pes uchopí, musí pomocník, po krátkém pokusu vymanit se, odpor zastavit (dále jej neklást). Potom ho pes sám nebo na povel pustí. Jestliže pes pustí, zůstává psovod ještě asi půl minuty tiše stát, aniž by nějak působil na psa. Na pokyn rozhodčího se má pak psovod rychlým krokem přiblížit ke psu i figurantovi a psa odvést. Se svým psem odchází psovod z místa na vodítku. Pouští-li pes při přepadu a při pokusu o útěk sám (bez povelů psovoda nebo na rozkaz) dostává ohodnocení "pouští". Není-li tomu tak, třeba jen v jednom případě, poznamenává se "nepouští". Výsledek zkoušky odvahy a bojovnosti se vyjádří slovy: "výrazný", "dobrý", "dostatečný", "nedostatečný". Výsledek "nedostatečný" - vylučuje psa z účasti ve statickém posouzení. Zkouška lhostejnosti k výstřelům se provádí ve třídě mladých, dospívajících a pracovní, nejméně dvěma výstřely z poplašné pistole ráže 6 mm ze vzdálenosti nejméně 15 kroků od psa. Pes stojí na volném vodítku, při výstřelech má zachovat klid.

Chovatelské skupiny:

Chovatelská skupina je tvořena nejméně 3 jedinci jedné chovatelské stanice ze dvou různých vrhů, tj. nejméně 2 otců nebo 2 matek, kteří jsou na této výstavě předvedeni a obdrželi nejméně známku ,,dobrý''. Chovatelská skupina je posuzována podle následujících kritérií: jednotnost, s ohledem na pokud možno co nejvíce různých rodičů a s ohledem na kvalitu jednotlivých zvířat. Je-li předvedeno více chovatelských skupin, následuje určení pořadí.

Odchovy po plemenících:

Budou předvedeny přihlášené odchovy po plemenících, kteří mají nejméně 5 potomků prezentovaných při přejímce na této výstavě, jejichž účast ve skupině odchovu plemeníka je povinná.

Všeobecná ustanovení:

Každý vystavovatel je zodpovědný za svého psa, své věci a své chování. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Importovaní jedinci musí být zapsáni v české plemenné knize. Volné pobíhání psů ve výstavních prostorech je zakázáno.

 Veterinární podmínky:

Při přejímce psa bude vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa. Psi nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu. Pes jednoznačně vykazující příznaky nemoci bude z výstavy vyloučen. Ve třídě dospívajících a ve třídě pracovní musí mít všichni jedinci zapsán výsledek RTG v PP.

 

Organizační výbor KVV 2023

Ředitel výstavy – Bohuslav Přibyl

Technické zajištění, výstavní kancelář: členové ZKO Znojmo Nový Šaldorf 

Kontakty:

Email: kvvznojmo@seznam.cz

Telefon: +420 732 112 011 (Bohuslav Přibyl)

Kontaktní adresa: Bohuslav Přibyl, Pod Šibeníkem 494/36, Oblekovice, 671 81 Znojmo 

Přihlášení:

Přihlášky musí být vyplněny čitelně, doplněny dokladem o zaplacení výstavního poplatku, potvrzením o členství v ČKNO a kopií průkazu původu přihlášeného zvířete. Přihlášky v elektronické podobě včetně scanů žádaných dokladů zasílejte na emailovou adresu: kvvznojmo@seznam.cz

Příjem přihlášek emailem bude potvrzován.

Přihlášky v papírové formě zasílejte prosím na adresu: Bohuslav Přibyl, Pod Šibeníkem 494/36, Oblekovice, 671 81 Znojmo 

Veškeré poplatky uhraďte na účet číslo: 4211197294/5500

Výstavní poplatky:

 

 

Člen ČKNO

Nečlen ČKNO

K termínu I. uzávěrky
1. 7. 2023

Za I. psa
za II. a další psy

500,-
250,-

1000,-
500,-

K termínu II. Uzávěrky
10. 7. 2023

Za I. psa
za II. a další psy

700,-
300,-

1000,-
500,-

veteráni

 

zdarma

 

Jako variabilní symbol uvádějte datum narození majitele – člena ČKNO ve formátu DDMMRRRR (den, měsíc, rok). Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno psů, za které je poplatek placen.

 

V případě neúčasti vystavovatele na výstavě z jakýchkoliv důvodů se výstavní poplatky nevracejí. Stejně tak se poplatky nevracejí při nekonání výstavy z vyšší moci nebo veterinárního opatření. V těchto případech budou výstavní poplatky použity na likvidaci připravované výstavy.

Přihlášky došlé po termínu uzávěrky nebudou do katalogu zařazeny, rozhodující je termín odeslání. Dodatky v katalogu jsou nepřípustné.

 

Rozhodčí KVV 2023

Třída pracovní psi: Mgr. Juraj Štaudinger

Třída pracovní feny: René Rudin - viceprezident WUSV             

Třída dospívající psi: Jiří Zavadilík              

Třída dospívající feny: Vítězslav Fiala       

Třída mladých psi: Mgr. Juraj Štaudinger

Třída mladých feny: René Rudin - viceprezident WUSV 

Třída dorostu psi II (9-12 měs.): Jiří Zavadilík

Třída dorostu feny II (9-12 měs.): Vítězslav Fiala 

Třída dorostu psi I (6-9 měs.): Jiří Zavadilík

Třída dorostu feny I (6-9 měs.): Vítězslav Fiala     

Třída veteránů psi: Vítězslav Fiala

Třída veteránů feny: Jiří Zavadilík

Chovatelské stanice: Vítězslav Fiala + Jiří Zavadilík

Odchovy plemeníků: Vítězslav Fiala + Jiří Zavadilík

Povahy: MUDr. Tichý Jiří

Figuranti: Jiří Bravenec, Matěj Petrnek, Vojtěch Konečný

 

Rozdělení tříd

třída dorostu I.                 6 – 9 měsíců

třída dorostu II.                9 – 12 měsíců

třída mladých                    12 – 18 měsíců

třída dospívajících            18 – 24 měsíců

třída pracovní                   nad 24 měsíců

třída veteránů                   nad 8 let

Program

 

Sobota:

7:00 – 8:30         přejímka psů

9:00 – 9:15         slavnostní zahájení výstavy

9:15 – 11:30       zkouška povah pracovních psů a pracovních fen

11:30 – 12:15     předvedení odchovů po plemenících

12:15 – 13:00     veteráni – statické posouzení, zkouška v pohybu a vyhlášení výsledků

13:00 – 14:00     polední přestávka

od 14:00              statické posouzení všech tříd

                              dorosty – zkouška v pohybu a vyhlášení výsledků

20:00                   společenský večer

 

Neděle:

9:00 – 12:00       dokončení posuzování tříd mladých a dospívajících včetně vyhlášení výsledků

12:00 – 13:00     polední přestávka

13:00 – 15:00     finále tříd pracovních (psů a fen)

15:00 – 16:00     soutěž chovatelských stanic

16:00                   ukončení výstavy

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového rozvrhu.