Nejbližší výstavy

3.6.2023 OV Stará Ves
3.6.2023 OV Sadská
10.6.2023 KV Varnsdorf
10.6.2023 OV Staňkov

Aktuální informace

16.5.2023 DNA - bonitace 2023
15.5.2023 Přehled krytí duben 2023
5.5.2023 US WUSV 2023
5.5.2023 Odkaz na stránky MM ČKNO 2023

 

KVV SČKNO 2023

Datum konání: 12. a 13. 8. 2023 

Místo konání: Chvalovice u Znojma.

 

 

 

 

 

KVV SČKNO 2022

 

Datum konání: 20. - 21. 8. 2022

Místo konání: Zaječice (okres Chrudim) - sportovní areál

 

Výsledky

 

Přihláška KVV2022

 

Propozice

 

Klubová výstava vítězů je pořádána dle výstavního řádu Spolku Českého klubu německých ovčáků a Českomoravské kynologické unie.

 

Udělované tituly:

Klubový vítěz (pes - fena), výběrová třída VA (CZ), CAC, res. CAC, BOB, vítěz třídy dospívajících, vítěz třídy mladých, nejlepší veterán, nejlepší výkon při zkoušce odvahy a bojovnosti (pro jedince, kteří dokončí kompletní výstavu)

Známka výborná může být zadána pouze jedinci, který mimo kvalitního exteriéru má složenou zkoušku z výkonu I. stupně (NZŘ i MZŘ), RTG max. 2. stupně a uspěl při zkoušce odvahy a bojovnosti. Zvláště kvalitním jedincům, splňujících podmínky pro zadání známky ,,výborný'', může být zadána ,,výběrová třída VA (CZ)''. Při opakovaném zařazení do třídy ,,VA'' musí mít pes o jednu zkoušku více než při prvním zadání a fena musí mít platnou bonitaci. Do skupiny VA zvířat může být zařazen pouze jedinec, který splnil zkoušku odvahy a bojovnosti na známku "výrazný" nebo "dobrý". Známka "dostatečný" zařazuje jedince na konec zvířat hodnocených známkou výborný.

Zkouška odvahy a bojovnosti

Provedení: na pokyn rozhodčího jde psovod se psem na vodítku k úkrytu. Zhruba 15 kroků před úkrytem je třeba označit místo, kde má psovod psa pustit z vodítka a dále ho vést u nohy, přidržování psa za obojek je povoleno. Když je psovod asi deset kroků před úkrytem, vystoupí z něj pomocník - figurant a psovoda zepředu napadne. Zápas mezi psovodem a figurantem není povolen. Pes musí figuranta okamžitě napadnout a pevně uchopit ochranný rukáv. Přitom dostane pes od figuranta dvě rány měkkým obuškem. Povoleny jsou údery na stehna, boky a na krajinu zátylku. Povzbuzování psa slovy je povoleno. Na pokyn rozhodčího ukončí figurant útok. Pes musí sám nebo na povel pustit. V případě selhání psa musí rozhodčí zkoušku odvahy a bojovnosti ukončit. Po tomto přepadu drží psovod psa za obojek. Figurant utíká v přímém směru a hrozí. Po padesáti krocích za ním psovod vysílá psa a sám zůstává stát na místě. Rozhodčí dá figurantovi pokyn k obratu, když je pes vzdálen asi třicet kroků. Figurant běží proti psovi, nápadně mu hrozí a snaží se ho zahnat, ale neudeří ho. Když pes uchopí, musí pomocník, po krátkém pokusu vymanit se, odpor zastavit (dále jej neklást). Potom ho pes sám nebo na povel pustí. Jestliže pes pustí, zůstává psovod ještě asi půl minuty tiše stát, aniž by nějak působil na psa. Na pokyn rozhodčího se má pak psovod rychlým krokem přiblížit ke psu i figurantovi a psa odvést. Se svým psem odchází psovod z místa na vodítku. Pouští-li pes při přepadu a při pokusu o útěk sám (bez povelů psovoda nebo na rozkaz) dostává ohodnocení "pouští". Není-li tomu tak, třeba jen v jednom případě, poznamenává se "nepouští". Výsledek zkoušky odvahy a bojovnosti se vyjádří slovy: "výrazný", "dobrý", "dostatečný", "nedostatečný". Výsledek "nedostatečný" - vylučuje psa z účasti ve statickém posouzení. Zkouška lhostejnosti k výstřelům se provádí ve třídě mladých, dospívajících a pracovní, nejméně dvěma výstřely z poplašné pistole ráže 6 mm ze vzdálenosti nejméně 15 kroků od psa. Pes stojí na volném vodítku, při výstřelech má zachovat klid.

Chovatelské skupiny

Chovatelská skupina je tvořena nejméně 3 jedinci jedné chovatelské stanice ze dvou různých vrhů, tj. nejméně 2 otců nebo 2 matek, kteří jsou na této výstavě předvedeni a obdrželi nejméně známku ,,dobrý''. Chovatelská skupina je posuzována podle následujících kritérií: jednotnost, s ohledem na pokud možno co nejvíce různých rodičů a s ohledem na kvalitu jednotlivých zvířat. Je-li předvedeno více chovatelských skupin, následuje určení pořadí.

Odchovy po plemenících

Budou předvedeny přihlášené odchovy po plemenících, kteří mají nejméně 5 potomků prezentovaných při přejímce na této výstavě, jejichž účast ve skupině odchovu plemeníka je povinná.

Všeobecná ustanovení

Každý vystavovatel je zodpovědný za svého psa, své věci a své chování. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Importovaní jedinci musí být zapsáni v české plemenné knize. Volné pobíhání psů ve výstavních prostorech je zakázáno.

 Veterinární podmínky

Při přejímce psa bude vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa. Psi nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu. Pes jednoznačně vykazující příznaky nemoci bude z výstavy vyloučen. Ve třídě dospívajících a ve třídě pracovní musí mít všichni jedinci zapsán výsledek RTG v PP.

 

Organizační výbor KVV 2022

Ředitel výstavy – Radek Říha

Technické zajištění – Petr Hejduk, Jiří Janoušek

Výstavní kancelář – Zuzana Říhová, Zuzana Sirůčková

 

Kontakty

Email: kvvckno2022@gmail.com

Telefon:  +420 724 833 411 (Radek Říha)

Telefon pro zahraniční účastníky: +420 603 741 174 (Jiří Janoušek)

Kontaktní adresa: Radek Říha, Brčekoly 23, 538 62 Hrochův Týnec

 

Přihlášení

Vyplněné přihlášky je možno zaslat na výše uvedené kontakty, buď písemně nebo elektronicky. S přihláškou je nutné zaslat kopii PP, kopii dokladu o členství v klubu SČKNO, kopii dokladu o zaplacení výstavního poplatku.

 

 

 

Rozhodčí KVV 2022

 třída pracovní – psi  - Mgr. Ivan Kočajda

třída pracovní – feny - Joachim Stiegler

třída dospívajících – psi  - František Matouš

třída dospívajících – feny - Vítězslav Fiala

třída mladých – psi - Mgr. Ivan Kočajda

třída mladých – feny – Joachim Stiegler

třída dorostu II. – psi - František Matouš

třída dorostu II. – feny - Vítězslav Fiala

třída dorostu I. – psi - František Matouš

 třída dorostu I. – feny  - Vítězslav Fiala

třída veteránů – psi - František Matouš

třída veteránů – feny - Vítězslav Fiala

chovatelské stanice - František Matouš , Vítězslav Fiala

 odchovy po plemenících - Vítězslav Fiala

zkouška povah - MUDr. Jiří Tichý

Figuranti KVV 2022   - Jiří Šmíd, Tomáš Louda, Martin Holomek

Rozdělení tříd

třída dorostu I. 6 – 9 měsíců

třída dorostu II.           9 – 12 měsíců

třída mladých             12 – 18 měsíců

třída dospívajících       18 – 24 měsíců

třída pracovní             nad 24 měsíců

třída veteránů             nad 8 let

 

Výstavní poplatky                členové ČKNO           zahraniční       nečlenové ČKNO

I. uzávěrka: za I. psa              600,-- Kč                    40,- EUR        1000,-- Kč                                                              za II. psa                     300,-- Kč                                            1000,-- Kč

II. uzávěrka: za I. psa             700,-- Kč                    50,- EUR        1200,-- Kč                                                                            za II. psa                     400,-- Kč                                            1200,-- Kč                     

              Veteráni:                  300,- Kč                     15,- EUR

Zúčastněným veteránům se výstavní poplatek vrátí po vyhlášení výsledků třídy veteránů.

 

Uzávěrky přihlášek              I. uzávěrka 15. 7. 2022          II. uzávěrka 29. 7. 2022

 

Inzerce v katalogu: 1 strana A5      1000,- Kč              ½ strany A5         500,- Kč

možnost umístění prodejních stánků – 500,- Kč / den

 

 

Veškeré poplatky uhraďte na účet číslo: 164315658/0600

                                                      IBAN: CZ0706000000000164315658

                                                       BIC: AGBACZPP

POPLATEK ZA VETERÁNY JE TŘEBA UHRADIT SAMOSTATNĚ

 

Jako variabilní symbol uvádějte telefonní číslo uvedené v přihlášce. Do zprávy pro příjemce uvádějte jména psů, za které je poplatek placen. V případě neúčasti vystavovatele na výstavě z jakýchkoliv důvodů se výstavní poplatky nevracejí. Stejně tak se poplatky nevracejí při nekonání výstavy z důvodu vyšší moci nebo veterinárního opatření. V těchto případech budou výstavní poplatky použity na likvidaci připravované výstavy.

Přihlášky došlé po termínu uzávěrky nebudou do katalogu zařazeny, rozhodující je termín odeslání.

Dodatky v katalogu jsou nepřípustné.

PROGRAM

Pátek 19.8.2022

14:00 - možnost tréninku na hřišti Zaječice

Sobota 20. 8. 2022

07:00 – 08:30 přejímka psů

09:00 – 09:15 slavnostní zahájení výstavy

09:15 – 11:30 zkouška povah pracovních psů a fen

11:30 – 12:15 předvedení odchovů po plemenících

12:15 – 13:00 veteráni - statické posouzení, zkouška v pohybu a vyhlášení výsledků

13:00 – 14:00 polední přestávka

14:00 statické posouzení všech tříd (dorosty - zkouška v pohybu a vyhlášení výsledků)

20:00 společenský večer

Neděle 21. 8. 2022

09:00 – 12:00 dokončení posuzování tříd mladých a dospívajících

12:00 – 13:00 polední přestávka

13:00 – 15:00 finále tříd pracovních psů a fen

15:00 – 16:00 soutěž chovatelských stanic

16:00 ukončení výstavy

 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového rozvrhu.

 

Přihláška KVV2022