Nejbližší výstavy

15.10.2022 OV Heroltice
15.10.2022 OV Hajniště
16.10.2022 OV Znojmo
22.10.2022 KS Jihlava

Aktuální informace

13.9.2022 Přehled krytí srpen 2022
13.9.2022 Změna členských příspěvků
31.8.2022 Zápis Rada SČKNO
15.8.2022 Přehled krytí červenec 2022

Přiznání plnochruposti

Vyřazující nedostatky v chrupu: chybění jiných, nebo více než: 2xM3, 1xP1 + 1xM3, 2xP1.

Označení zubů

Jednotlivé zuby se od sebe liší postavením a funkcí.

Prokázání plnochruposti

U psů u nichž se dá původní existence zubu či zubů prokázat je potřeba dodržet postup:

pořízení rtg snímku (bez účasti PCH) a jeho zaslání k posouzení MVDr Rudolf Macovi, Prostřední 417, 76502 Otrokovice, rudolf.mac@seznam.cz.

MVDr. Mac zasílá své vyjádření ke snímku zpět majiteli. Majitel psa zasílá vyjádření MVDr. Maca + průkaz původu psa ústřednímu poradci chovu ke schválení a k zápisu do PP.

Jedince s potvrzenou plnochrupostí předkládá ÚPCH na schůzi předsednictva ke zveřejnění v zápisu ze schůze. Poškození a následné vytržení zubu potvrzuje provádějící veterinární lékař do průkazu původu.

Níže naleznete fotografie jako návod pro veterinární lékaře, kteří budou plnochrupost rentgenovat.

RTG snímky zaslané MVDr Macovi k posouzení ztráty zubů musí být označeny tak, jako RTG kyčlí, případně loktů.

Pokyny o způsobu posuzování rtg snímků na plnochrupost

Rtg je potřeba zasílat poštou buď na folii nebo na CD nosiči v DICOM formátu, tak jak se provádí rtg vyšetření na DKK. Pokud mi někdo zašle emailem pouze obrázky v JPG formátu, nejsem schopen je relevantně posoudit. Dále je potřeba aby byly snímky řádně a úplně označené Přefocování ručně popsaných obrázků může vést k mylným posouzením…..

Je potřeba vždy uvést o posouzení kterého konkrétního zubu se jedná. Pokud bych měl u daného psa posoudit kompletní plnochrupost, není to problém ale je potřeba v takovém případě zaslat rtg všech zubů v posouditelných projekcích.

V příloze je pak protokol, který by si měl vytisknout buď majitel nebo vet.lékař provádějící rtg a zaslat jej spolu se snímky, tak jako u rtg DKK. Je možné nechat daný protokol implementovat do  Winvetu i do Vetisu.

Prosím, ať mi neposílají průkazy původu, protože já do nich nic nezapisuji. Já pouze posoudím rtg a napíši zprávu, na základě které plnochrupost uzná a případně zapíše váš klub. Pokud by to mělo být jinak, je potřeba mi to sdělit a není to pro mě problém.

U rtg vyšetření není potřeba přítomost poradce chovu. Ani u rtg vyšetření na DKK není potřeba.

Informace ke stažení

Příprava psa na rtg plnochruposti - foto

POTVRZENÍ O RTG VYŠETŘENÍ CHRUPU U NĚMECKÉHO OVČÁKA