Nejbližší výstavy

11.9.2021 OV Jaroměř
25.9.2021 OV Vítkov
25.9.2021 KV Rokycany
26.9.2021 OV ZKO Teplice

Aktuální informace

26.7.2021 SV Bundessiegerzuchtschau 2021
22.7.2021 Pozvánka KVV 2021
22.7.2021 Přehled krytí červen 2021
9.7.2021 Nový zápis předsednictva SČKNO

Přiznání plnochruposti

Vyřazující nedostatky v chrupu: chybění jiných, nebo více než: 2xM3, 1xP1 + 1xM3, 2xP1.

Označení zubů

Jednotlivé zuby se od sebe liší postavením a funkcí.

Prokázání plnochruposti

U psů u nichž se dá původní existence zubu či zubů prokázat je potřeba dodržet postup:

pořízení rtg snímku (bez účasti PCH) a jeho zaslání k posouzení MVDr Rudolf Macovi, Prostřední 417, 76502 Otrokovice, rudolf.mac@seznam.cz.
MVDr. Mac zasílá své vyjádření ke snímku zpět majiteli majitel psa zasílá žádost + vyjádření MVDr. Maca na předsednictvo ke schválení předsednictvo po schválení zašle podklady zpět majiteli psa a současně informuje PK o svém stanovisku. Majitel psa žádá PK o zápis plnochruposti (PP, vyj. MVDr. Maca, stanovisko předsednictva). Plemenná kniha potvrzuje plnochrupost na základě posudku MVDr. Maca bez rozlišování konkrétního zubu!

Níže naleznete fotografie jako návod pro veterinární lékaře, kteří budou plnochrupost rentgenovat.

RTG snímky zaslané MVDr Macovi k posouzení ztráty zubů musí být označeny tak, jako RTG kyčlí, případně loktů.

Pokyny o způsobu posuzování rtg snímků na plnochrupost

Rtg je potřeba zasílat poštou buď na folii nebo na CD nosiči v DICOM formátu, tak jak se provádí rtg vyšetření na DKK. Pokud mi někdo zašle emailem pouze obrázky v JPG formátu, nejsem schopen je relevantně posoudit. Dále je potřeba aby byly snímky řádně a úplně označené Přefocování ručně popsaných obrázků může vést k mylným posouzením…..

Je potřeba vždy uvést o posouzení kterého konkrétního zubu se jedná. Pokud bych měl u daného psa posoudit kompletní plnochrupost, není to problém ale je potřeba v takovém případě zaslat rtg všech zubů v posouditelných projekcích.

V příloze je pak protokol, který by si měl vytisknout buď majitel nebo vet.lékař provádějící rtg a zaslat jej spolu se snímky, tak jako u rtg DKK. Je možné nechat daný protokol implementovat do  Winvetu i do Vetisu.

Prosím, ať mi neposílají průkazy původu, protože já do nich nic nezapisuji. Já pouze posoudím rtg a napíši zprávu, na základě které plnochrupost uzná a případně zapíše váš klub. Pokud by to mělo být jinak, je potřeba mi to sdělit a není to pro mě problém.

U rtg vyšetření není potřeba přítomost poradce chovu. Ani u rtg vyšetření na DKK není potřeba.

Informace ke stažení

Příprava psa na rtg plnochruposti - foto

POTVRZENÍ O RTG VYŠETŘENÍ CHRUPU U NĚMECKÉHO OVČÁKA