Přiznání plnochruposti

Vyřazující nedostatky v chrupu: chybění jiných, nebo více než: 2xM3, 1xP1 + 1xM3, 2xP1.

Označení zubů

Jednotlivé zuby se od sebe liší postavením a funkcí.

Prokázání plnochruposti

U psů u nichž se dá původní existence zubu či zubů prokázat je potřeba dodržet postup:

pořízení rtg snímku (bez účasti PCH) a jeho zaslání k posouzení MVDr Rudolf Macovi, Prostřední 417, 76502 Otrokovice, rudolf.mac@seznam.cz.

RTG snímky zaslané MVDr Macovi k posouzení ztráty zubů musí být označeny tak, jako RTG kyčlí, případně loktů.

MVDr. Mac zasílá své vyjádření ke snímku zpět majiteli. Majitel psa zasílá vyjádření MVDr. Maca + průkaz původu psa ústřednímu poradci chovu ke schválení a k zápisu do PP.

Jedince s potvrzenou plnochrupostí předkládá ÚPCH na schůzi předsednictva ke zveřejnění v zápisu ze schůze.

Níže naleznete fotografie jako návod pro veterinární lékaře, kteří budou plnochrupost rentgenovat.

 

Pokud dojde k vytržení poškozeného zubu veterinárním lékařem, provádějící veterinární lékař potvrdí extrakci konkrétního zubu do průkazu původu. Průkaz původu již majitel nemusí nikam zasílat.

Pokyny o způsobu posuzování rtg snímků na plnochrupost

Rtg je potřeba zasílat poštou buď na folii nebo na CD nosiči v DICOM formátu, tak jak se provádí rtg vyšetření na DKK. Pokud mi někdo zašle emailem pouze obrázky v JPG formátu, nejsem schopen je relevantně posoudit. Dále je potřeba aby byly snímky řádně a úplně označené Přefocování ručně popsaných obrázků může vést k mylným posouzením…..

Je potřeba vždy uvést o posouzení kterého konkrétního zubu se jedná. Pokud bych měl u daného psa posoudit kompletní plnochrupost, není to problém ale je potřeba v takovém případě zaslat rtg všech zubů v posouditelných projekcích.

V příloze je pak protokol, který by si měl vytisknout buď majitel nebo vet.lékař provádějící rtg a zaslat jej spolu se snímky, tak jako u rtg DKK. Je možné nechat daný protokol implementovat do  Winvetu i do Vetisu.

Prosím, ať mi neposílají průkazy původu, protože já do nich nic nezapisuji. Já pouze posoudím rtg a napíši zprávu, na základě které plnochrupost uzná a případně zapíše váš klub. Pokud by to mělo být jinak, je potřeba mi to sdělit a není to pro mě problém.

U rtg vyšetření není potřeba přítomost poradce chovu. Ani u rtg vyšetření na DKK není potřeba.

Informace ke stažení

Příprava psa na rtg plnochruposti - foto

POTVRZENÍ O RTG VYŠETŘENÍ CHRUPU U NĚMECKÉHO OVČÁKA