Nejbližší výstavy

28.9.2018 OS Zásmuky
29.9.2018 OS Rokycany
30.9.2018 OS Teplice
7.10.2018 OV Znojmo

Aktuální informace

24.8.2018 Mládež ČKNO 2018
30.5.2018 Statistika NO za rok 2017
16.4.2018 Bonitace Nivnice
2.4.2018 Aktualizace OPCH severní Morava

MM ČKNO – 29.6. – 1.7.2018 Horní Bříza

Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství ČKNO a výběr reprezentace pro rok 2018

I. Termín a místo konání MM ČKNO

29. 6. - 1. 7. 2018, fotbalový stadion Horní Bříza

Maximální počet všech startujících je 54.

a) Pro české účastníky je garantováno nejméně 45 startovních míst
- psovod musí být členem ČKNO a pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS
- pes musí mít splněnou zkoušku IPO 3 na VD s minimálně 270 body, zapsanou v letech 2017 až 2018 a zkoušku BH.
- uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS, ČKNO a z CACIT 
z r. 2017 - 2018 u nás i v zahraničí s minimálně 260 body.

b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. místě na MM ČKNO v r. 2017 mají přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2018, (bez nutnosti získání splnění limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem.

c) V případě většího počtu přihlášených, více než 45, bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek). Přednost mají ti závodníci, kteří získají hodnocení nejméně dobré s minimálně 260 body na výběrových soutěžích a mistrovstvích ČKS a MSKS, ČKNO i CACIT podle IPO 3, v letech 2017 a 2018 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky (fotokopie: složenky členské průkazky na r. 2018, průkazu původu psa, výkonnostní knížky psa a fotokopie  o zaslání startovného).

d) Bude jmenováno 5 náhradníků, kteří budou uvedeni v katalogu. Startovat jim bude umožněno v případě, že se již přijatý závodník odhlásí v termínu nejméně týden před konáním akce.

e) Pro zahraniční účastníky je rezervováno 9 startovních míst. Podmínkou účasti je členství v klubu německých ovčáků své země, začleněné ve WUSV a složení zkoušky IPO 3 na min. 260 bodů v letech 2017 až 2018.

f) Psovod může startovat pouze s jedním psem.

g) Uzávěrka přihlášek: 11.6.2018

h) Startovné ve výši 500,-Kč, zašlete na účet 1681224011/3030 (Do variabilního symbolu napište telefonní kontakt uvedený na přihlášce a do poznámky Vaše celé jméno) Kopii o zaplacení startovného zašlete současně s přihláškou a dalšími doklady, viz výše. (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM ČKNO 2018.)

ch) Kontaktní osoba k zaslání přihlášky: Jiří Škubal

Přihlášky zasílejte pouze v elektronické podobě na adresu: mmckno2018@seznam.cz

Telefonické informace: Jiří Škubal tel: 00420603112283

Kompletní informace na: https://mmckno2018.webnode.cz/

II. Delegace rozhodčích a figurantů pro Mezinárodní mistrovství ČKNO 2018

Rozhodčí:
A - stopy – Jaroslav Hartl
B - poslušnost – Jitka Duffková
C - obrana – Jozef Adamuščin SK
Hlavní rozhodčí: MUDr. Jiří Tichý

Figuranti: Jiří Mach, figurant z Dánska, náhradník Václav Kuncl

III. Podmínky pro výběr reprezentantů na Mistrovství světa WUSV

a) Na Mistrovství světa WUSV 2018, které se bude konat ve dnech 3. – 7. října v Dánsku, městě Randers, postupují čeští závodníci umístění na 1. - 5. místě na MM ČKNO 2018 s podmínkou, že zde získají velmi dobré hodnocení, min. 270 bodů a přitom, v oddílech B a C nemají méně než 80 bodů. V případě, že někdo z první pětice nezíská velmi dobré hodnocení, ale má v oddílech B a C min. 80 bodů, může se MS WUSV 2018 zúčastnit na vlastní náklady

b) Pes musí být čipován a toto zaregistrováno plemennou knihou.

c) Dobrý zdravotní stav psovoda i psa, se kterým splnil kvalifikační podmínky.

d) Sportovní chování psovoda po celou sezónu 2018.

e) Psovod musí mít vůli účastnit se Mistrovství světa WUSV a po všech stránkách vzorně reprezentovat Českou republiku a ČKNO.

Pozvánka:

 

Dokumenty ke stažení:

výsledková listina