Vážení členové klubu, zveme vás na MM ČKNO 2020 s kvalitní mezinárodní účastí, které se bude konat 16-20.9.2020 v Trnové u Plzně. Mistrovství lze taktéž sledovat on line na placené adrese:  https://livestream.working-dog.com/2020-MM-CKNO

Aktuality:

https://akce-zkohb.webnode.cz/mm-ckno-2019/

 

Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství Spolku ČKNO 2020

 

I. Termín a místo konání MM ČKNO 

 16. 9.  - 20. 9. 2020 Fotbalový stadion Trnová u Plzně, organizace ZKO Horní Bříza

Mistrovství je pořádáno podle zkoušky IGP3 mezinárodního zkušebního řádu FCI

Maximální počet všech startujících je 114, pokud bude počet přihlášených závodníků v termínu uzávěrky 60 a méně, mistrovství bude pouze dvoudenní v termínu 18. 9. - 20. 9. 2020. Jestliže bude počet přihlášených závodníků méně než 90, mistrovství bude probíhat  v termínu 17. 9. - 20. 9. 2020

aPro české účastníky je garantováno nejméně 84 startovních míst, pokud přihlášených zahraničních závodníků bude méně než 30, jsou čeští závodníci automaticky doplnění do maximálního počtu startujících. Pokud počet českých závodníků bude přihlášeno méně než 84, je možno zahraniční závodníky doplnit do maximálního počtu 114.

 - psovod musí být členem ČKNO a pes musí být zapsán v plemenné knize ČMKU.

 - pes musí mít splněnou zkoušku  IGP 3 na  VD s minimálně  270 body zapsanou  v letech 2019 až 2020 a zkoušku BH.

 - uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT z r. 2019 – 2020 u nás i v zahraničí s minimálně 260 body.

 b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. místě na MM ČKNO v r. 2019 mají přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2020 (bez nutnosti získání splnění limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem.

 c) V případě většího počtu přihlášených, více než 84 a bude taktéž naplněn počet zahraničních účastníků, bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek)Přednost mají ti závodníci, kteří získají hodnocení nejméně dobré s minimálně 260 body na výběrových soutěžích a mistrovstvích ČKS a MSKS, ČKNO i CACIT podle IGP 3, v letech 2019 a 2020 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky   (přihláška, fotokopie: platby členství ČKNO na r. 2020, průkazu původu psa, výkonnostní knížky psa, kvalitní fotografie psovoda se psem a potvrzení o zaslání startovného. V případě uvedení čísla čipu v přihlášce je nutné jeho potvrzení ČKS)

 d) Bude jmenováno 5 náhradníků, kteří budou uvedeni v katalogu. Startovat jim bude umožněno v případě, že se již přijatý závodník odhlásí v termínu nejméně týden před konáním akce.

e) Pro zahraniční účastníky je rezervováno 30 startovních míst. Podmínkou účasti je členství v klubu německých ovčáků své země začleněné ve WUSV, nebo členem klubu registrovaném v FCI a  složení  zkoušky IGP 3 na min. 260 bodů v letech 2019 až 2020. Pro přihlášení je rozhodující datum doručení přihlášky pořadateli. V případě většího zájmu je možno zahraničního závodníka s pozdějším doručením přihlášky odmítnout.  Pokud počet českých závodníků bude méně než 84, lze zahraničního závodníka  registrovat do maximálního počtu 114.

 f) Psovod může startovat pouze s jedním psem.

 g) Uzávěrka přihlášek: 16. 8. 2020.

 h) Startovné ve výši 1 000 Kč, zašlete na účet ZKO Horní Bříza 1681224011/3030  (do variabilního symbolu napište telefonní kontakt uvedený na přihlášce a do poznámky Vaše celé jméno).    Kopii o  zaplacení startovného zašlete současně s přihláškou a dalšími doklady, viz výše. (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM ČKNO 2020).

ch) Kontaktní adresa k zaslání přihlášky: zkohornibriza@seznam.cz

 telefonické informace: Jiří Škubal +420 603112283

Karolína Škubalová +420739870522

Lenka Pistulková +420 603840236

MUDr. Jiří Tichý tel: +420724074968

I, Nejlépe umístěná česká dvojice získá titul Mistr Spolku ČKNO pro rok 2020 a také získá 5. postupové místo na MS WUSV 2021 v případě, že se fyzicky zúčastní celého MM ČKNO 2021 ve stejném složení dvojice bez ohledu na dosažený výsledný počet bodů. Pokud se dvojice umístí na MM ČKNO 2021 lépe než na 5. místě, postupuje z místa dosaženého v roce 2021 a dalším postupujícím bude pátá umístěná dvojice mistrovství.

 

II. Delegace rozhodčích a figurantů pro Mezinárodní mistrovství Spolku ČKNO 2020

Rozhodčí:      A - stopy             -  ing. Miroslav Ulč

                      B - poslušnost    -  Luboš Jánský

                      C - obrana          -  Mgr. Igor Lengvarský

                      Hlavní rozhodčí  -  MUDr. Jiří Tichý

 Figuranti:   Jiří Bravenec, Jaroslav Vyhnal, Václav Kuncl

 

Do mistrovství je vložena dobrovolná soutěž Nejlepší kontrolní výkon Mistrovství Spolku ČKNO 2020. Soutěž se uskuteční hned po skončení háravých fen. Soutěž obsahuje pouze kontrolní výkon s přepadem a bočním doprovodem, maximální počet bodů od jednoho rozhodčího je 30. Maximální součet od všech rozhodčích je 90. Soutěž posuzují všichni tři rozhodčí jednotlivých disciplín nezávisle. Body se pouze sčítají bez vyhodnocení, výsledný součet bodů bude vyhlášen okamžitě po provedení. Bude možno dobrovolně přihlásit maximálně 10 závodníků nejpozději hned po ukončení obran háravých fen, při vyšším počtu přihlášených se budou škrtat ti s nižším počtem dosažených bodů na obraně na mistrovství. Soutěže se mohou zúčastnit i psi, kteří nesplnili bodový limit na stopě nebo poslušnosti, ale nebyli diskvalifikováni. Figurantem bude figurant mistrovství a bude proveden výběr. Tento program vyplní část před vyhlášením vítězů. Ocenění budou tři nejlepší výkony s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění na mistrovství.

 

MUDr. Jiří Tichý ÚPV