Výsledky MMČKNO

 

Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství Spolku ČKNO 2022

I. Termín a místo konání MM ČKNO 

 1 - 4. 7. 2022 Sportovní areál Městyse Suchdol nad Odrou

Mistrovství je pořádáno podle zkoušky IGP3 mezinárodního zkušebního řádu FCI

Maximální počet všech startujících je 84 ve třech soutěžních dnech, pokud bude počet přihlášených závodníků v termínu uzávěrky 60 a méně, mistrovství bude pouze v termínu  2 - 4. 7. 2022 ve dvou soutěžních dnech.

a) Pro české účastníky je garantováno nejméně 74 startovních míst, pokud přihlášených zahraničních závodníků je méně než 10, jsou čeští závodníci automaticky doplnění do maximálního počtu startujících. 

 - psovod musí být členem ČKNO a pes musí být zapsán v plemenné knize ČMKU.

 - pes musí mít splněnou zkoušku IGP 3 na VD s minimálně  270 body zapsanou  v letech 2021 nebo 2022 a zkoušku BH. S přihláškou na mistrovství je nezbytné doložit splnění zkoušky přihlášenou dvojicí nejen zápisem ve výkonnostním průkazu, ale také Potvrzením o vykonané zkoušce IGP3.

                Náležitosti přihlášky:

  • Potvrzení o zaplacení členství ve SČKNO na rok 2022
  • Vyplněná kompletní přihláška
  • Potvrzení o vykonané zkoušce IGP3 (zápis z výkonnostní knížky s výsledkem ze soutěže viz.níže)
  • Záznam z výkonnostní knížky o splnění zkoušky Bh
  • Průkaz původu psa
  • Fotografie psa do katalogu ve formátu JPG ve kvalitě 0,5Mb-1,5Mb

PŘÍHLÁŠKA SE PŘIJÍMÁ POUZE ELEKTRONICKY NA ADRESU prihlasky@zkosuchdol.info

Více informací na http://mmckno2022.zkosuchdol.info/

 - uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT z r. 2021 a 2022 u nás i v zahraničí s minimálně 260 body. Výsledek musí být doložen výsledkovou listinou ze soutěže (zápisem ve výkonnostní knížce psa).

  b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. místě na MM ČKNO v r. 2021 mají přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2022 (bez nutnosti získání splnění limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem.

 c) V případě většího počtu přihlášených (více než 84) bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek). Přednost mají ti závodníci, kteří získají hodnocení nejméně dobré s minimálně 260 body na výběrových soutěžích a mistrovstvích ČKS a MSKS, ČKNO i CACIT podle IGP 3, v letech 2021, 2022 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky   (fotokopie: složenky členské průkazky na r. 2022, průkazu původu  psa,  výkonnostní knížky psa,  fotokopie složenky o zaslání startovného, potvrzení o vykonané zkoušce nebo výsledková listina soutěže).

d) Bude jmenováno 5 náhradníků, kteří budou uvedeni v katalogu. Startovat jim bude umožněno v případě, že se již přijatý závodník odhlásí v termínu nejméně týden před konáním akce.

e) Pro zahraniční účastníky je rezervováno 10 startovních míst. Podmínkou účasti je členství v klubu německých ovčáků své země začleněné ve WUSV nebo FCI a  složení  zkoušky IGP 3 na min. 260 bodů v letech  2021 a 2022.

 f)  Psovod může startovat pouze s jedním psem.

g) Psovod a pes musí splňovat hygienické a epidemiologické podmínky pro účast na mistrovství v místě konání.

h) Uzávěrka přihlášek: 5. 6. 2022.

 ch) Startovné ve výši 1 200 Kč (zahraniční účastník 50Eur), zašlete na účet ZKO Suchdol nad Odrou 234070036/0300 (do variabilního symbolu napište telefonní kontakt uvedený na přihlášce a do poznámky MMCKNO a Vaše celé jméno).  Pro zahraničního účastníka použijte IBAN CZ31 0300 0000 0002 3407 0036 ; BIC/SWIFT CEKOCZPP . Kopii o  zaplacení startovného zašlete současně s přihláškou a dalšími doklady, viz výše. (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM ČKNO 2022 v náhradním termínu,  nebo na náklady zrušení).

i) Kontaktní adresa k zaslání přihlášky:  prihlasky@zkosuchdol.info

 telefonické informace:                   MUDr. Jiří Tichý tel: +420724074968

                                                               Ing. Karel Černoch tel: +420731486987

                                                               Ředitelka závodu: Lenka Chmurová +420608208500

II. Delegace rozhodčích a figurantů pro Mezinárodní mistrovství Spolku ČKNO 2022

Rozhodčí:     A - stopy           -  Mgr. Dušan Majtas - Slovensko

                      B - poslušnost   -  Martin Matoušek

                      C - obrana         -  Theodor Krajčí

                      Hlavní rozhodčí:   Ing. Jiří Radovesnický (taktéž i pomocný rozhodčí na poslušnosti)

 Figuranti:   Vojtěch Konečný, Jaroslav Vyhnal, náhradník Pavel Soukop

III. Podmínky pro výběr reprezentantů na  Mistrovství světa  WUSV 2022

a) Na Mistrovství světa WUSV 2022, které se bude konat ve dnech 28. 9. – 2. 10. 2022 v Randers, Dánsko. Postupuje 1. – 5. česká dvojice nejlépe umístěná na MM Spolku ČKNO 2022 s podmínkou, že zde získají minimálně celkem 240 bodů a v oddílech B a C nemají méně než 80 bodů.

b) Pes musí být čipován a toto zaregistrováno plemennou knihou ČMKU.

c) Dobrý zdravotní stav psovoda a psa, se kterým splnil kvalifikační podmínky.

d) Sportovní chování psovoda po celou sezónu 2022.

e) Psovod musí mít vůli účastnit se Mistrovství světa WUSV 2022 a po všech stránkách vzorně reprezentovat  Českou republiku a Spolek ČKNO.

f) Psi a psovodi musí splňovat podmínky účasti dané pořadatelskou zemí v propozicích MS WUSV 2022.

 

MUDr. Jiří Tichý ÚPV