Nejbližší výstavy

26.7.2020 OS Stará Ves
22.8.2020 OS Ostrava Zábřeh
12.9.2020 OS Jaroměř
12.9.2020 OS Horní Bříza

Aktuální informace

13.7.2020 Přehled krytí červen 2020
12.7.2020 propozice Otevřené mistrovství mládeže a junior...
10.7.2020 propozice,přihláška OV Jaroměř
8.7.2020 Změna termínu OV Rýmařov

Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství Spolku ČKNO 2020

I. Termín a místo konání MM ČKNO 

 16. 9.  - 20. 9. 2020 Fotbalový stadion Trnová u Plzně, organizace ZKO Horní Bříza

Mistrovství je pořádáno podle zkoušky IGP3 mezinárodního zkušebního řádu FCI

Maximální počet všech startujících je 114, pokud bude počet přihlášených závodníků v termínu uzávěrky 60 a méně, mistrovství bude pouze dvoudenní v termínu 18. 9. - 20. 9. 2020. Jestliže bude počet přihlášených závodníků méně než 90, mistrovství bude probíhat  v termínu 17. 9. - 20. 9. 2020

aPro české účastníky je garantováno nejméně 84 startovních míst, pokud přihlášených zahraničních závodníků bude méně než 30, jsou čeští závodníci automaticky doplnění do maximálního počtu startujících. Pokud počet českých závodníků bude přihlášeno méně než 84, je možno zahraniční závodníky doplnit do maximálního počtu 114.

 - psovod musí být členem ČKNO a pes musí být zapsán v plemenné knize ČMKU.

 - pes musí mít splněnou zkoušku  IGP 3 na  VD s minimálně  270 body zapsanou  v letech 2019 až 2020 a zkoušku BH.

 - uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT z r. 2019 – 2020 u nás i v zahraničí s minimálně 260 body.

 b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. místě na MM ČKNO v r. 2019 mají přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2020 (bez nutnosti získání splnění limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem.

 c) V případě většího počtu přihlášených, více než 84, bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek)Přednost mají ti závodníci, kteří získají hodnocení nejméně dobré s minimálně 260 body na výběrových soutěžích a mistrovstvích ČKS a MSKS, ČKNO i CACIT podle IGP 3, v letech 2019 a 2020 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky   (fotokopie: složenky platné členské průkazky na r. 2020, průkazu původu  psa,  výkonnostní knížky psa a  fotokopie složenky o zaslání startovného).

d) Bude jmenováno 5 náhradníků, kteří budou uvedeni v katalogu. Startovat jim bude umožněno v případě, že se již přijatý závodník odhlásí v termínu nejméně týden před konáním akce.

e) Pro zahraniční účastníky je rezervováno 10 startovních míst. Podmínkou účasti je členství v klubu německých ovčáků své země začleněné ve WUSV nebo FCI a  složení  zkoušky IGP 3 na min. 260 bodů v letech 2019 až 2020.

 f) Psovod může startovat pouze s jedním psem.

 g) Uzávěrka přihlášek: 16.8. 2020.

 h) Startovné ve výši 1 000 Kč, zašlete na účet ZKO Horní Bříza 1681224011/3030  (do variabilního symbolu napište telefonní kontakt uvedený na přihlášce a do poznámky Vaše celé jméno).    Kopii o  zaplacení startovného zašlete současně s přihláškou a dalšími doklady, viz výše. (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM ČKNO 2020).

ch) Kontaktní adresa k zaslání přihlášky: zkohornibriza@seznam.cz

 telefonické informace: Jiří Škubal +420 603112283

Karolína Škubalová +420739870522

Lenka Pistulková +420 603840236

MUDr. Jiří Tichý tel: +420724074968

 

II. Delegace rozhodčích a figurantů pro Mezinárodní mistrovství Spolku ČKNO 2019

Rozhodčí:     A - stopy           -  Ing. Miroslav Ulč

                      B - poslušnost   -  Luboš Jánský

                      C - obrana         -  Mgr. Igor Lengvarský

                      Hlavní rozhodčí:   MUDr. Jiří Tichý

 Figuranti:   Jiří Bravenec, Bc. Jaroslav Vyhnal, náhr. Václav Kuncl

Do mistrovství je vložena dobrovolná soutěž Nejlepší kontrolní výkon Mistrovství Spolku ČKNO 2020. Soutěž se uskuteční hned po skončení háravých fen. Soutěž obsahuje pouze kontrolní výkon s přepadem a bočním doprovodem, maximální počet bodů od jednoho rozhodčího je 30. Maximální součet od všech rozhodčích je 90. Soutěž posuzují všichni tři rozhodčí jednotlivých disciplín nezávisle. Body se pouze sčítají bez vyhodnocení, výsledný součet bodů bude vyhlášen okamžitě po provedení. Bude možno dobrovolně přihlásit maximálně 10 závodníků nejpozději hned po ukončení obran háravých fen, při vyšším počtu přihlášených se budou škrtat ti s nižším počtem dosažených bodů na obraně na mistrovství. Soutěže se mohou zúčastnit i psi, kteří nesplnili bodový limit na stopě nebo poslušnosti, ale nebyli diskvalifikováni. Figurantem bude figurant mistrovství a bude proveden výběr. Tento program vyplní část před vyhlášením vítězů. Ocenění budou tři nejlepší výkony s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění na mistrovství.

 

III. Podmínky pro výběr reprezentantů na  Mistrovství světa  WUSV konané v Györ, Maďarsko

MS WUSV 2020 Györ, Maďarsko je zrušeno, MS 2021 je plánováno ve Finsku.

 

MUDr. Jiří Tichý ÚPV

 

Dokumenty ke stažení:

Propozice

Přihláška