Nejbližší výstavy

12.4.2020 OS Komárov
25.4.2020 OS Dvůr Králové n/Labem
25.4.2020 KS Kolín - Borky
25.4.2020 OS Havířov - Bludovice

Aktuální informace

23.3.2020 Mimořádný stav
11.2.2020 Změna webu středočeské pobočky
9.12.2019 Plán 2020
11.11.2019 Členské schůze poboček ČKNO

Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství Spolku ČKNO a výběr reprezentace pro rok 2019

I. Termín a místo konání MM ČKNO 

 4.7.  - 7. 7. 2019 Sportovní areál F. A. Pod Lipou s.r.o., Vědomice

Mistrovství je pořádáno podle zkoušky IGP3 mezinárodního zkušebního řádu FCI

Maximální počet všech startujících je 78, pokud bude počet přihlášených závodníků v termínu uzávěrky 60 a méně, mistrovství bude pouze dvoudenní v termínu 5. 7. - 7. 7. 2019.

a) Pro české účastníky je garantováno nejméně 68 startovních míst, pokud přihlášených zahraničních závodníků je méně než 10, jsou čeští závodníci automaticky doplnění do maximálního počtu startujících. 

 - psovod musí být členem ČKNO a pes musí být zapsán v plemenné knize ČMKU.

 - pes musí mít splněnou zkoušku  IPO 3/IGP 3 na  VD s minimálně  270 body zapsanou  v letech 2018 až 2019 a zkoušku BH.

 - uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT z r. 2018 – 2019 u nás i v zahraničí s minimálně 260 body.

 b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. místě na MM ČKNO v r. 2018 mají přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2019 (bez nutnosti získání splnění limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem.

 c) V případě většího počtu přihlášených, více než 68, bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek). Přednost mají ti závodníci, kteří získají hodnocení nejméně dobré s minimálně 260 body na výběrových soutěžích a mistrovstvích ČKS a MSKS, ČKNO i CACIT podle IPO 3/ IGP 3, v letech 2018 a 2019 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky   (fotokopie: složenky členské průkazky na r. 2019, průkazu původu  psa,  výkonnostní knížky psa a  fotokopie složenky o zaslání startovného).

d) Bude jmenováno 5 náhradníků, kteří budou uvedeni v katalogu. Startovat jim bude umožněno v případě, že se již přijatý závodník odhlásí v termínu nejméně týden před konáním akce.

e) Pro zahraniční účastníky je rezervováno 10 startovních míst. Podmínkou účasti je členství v klubu německých ovčáků své země začleněné ve WUSV nebo FCI a  složení  zkoušky IPO 3/ IGP 3 na min. 260 bodů v letech 2018 až 2019.

 f) Psovod může startovat pouze s jedním psem.

 g) Uzávěrka přihlášek: 9. 6. 2019.

 h) Startovné ve výši 1 000 Kč, zašlete na účet ZKO Roudnice nad Labem číslo účtu 5628766389/0800  (do variabilního symbolu napište telefonní kontakt uvedený na přihlášce a do poznámky Vaše celé jméno).    Kopii o  zaplacení startovného zašlete současně s přihláškou a dalšími doklady, viz výše. (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM ČKNO 2019).

ch) Kontaktní adresa k zaslání přihlášky: Václav Kejř, Neklanova 2708,  41301 Roudnice n. L.,

e-mail: kejrv@seznam.cz

 telefonické informace: Václav Kejř tel. +420608853677 nebo MUDr. Jiří Tichý tel: +420724074968

 

II. Delegace rozhodčích a figurantů pro Mezinárodní mistrovství Spolku ČKNO 2019

Rozhodčí:     A - stopy           -  MUDr. Jiří Tichý

                      B - poslušnost   -  Pierre Wahlström (Švédsko), Luboš Jánský – pomocný

                      C - obrana         -  Theodor Krajčí

                      Hlavní rozhodčí: Luboš Jánský

 Figuranti:   Jan Böhm, Jaroslav Vyhnal, náhradník Jiří Mach

Do mistrovství je vložena dobrovolná soutěž Nejlepší kontrolní výkon Mistrovství Spolku ČKNO. Soutěž se uskuteční hned po skončení háravých fen. Soutěž obsahuje pouze kontrolní výkon s přepadem a bočním doprovodem, maximální počet bodů od jednoho rozhodčího je 30. Maximální součet od všech rozhodčích je 90. Soutěž posuzují všichni tři rozhodčí jednotlivých disciplín nezávisle. Body se pouze sčítají bez vyhodnocení, výsledný součet bodů bude vyhlášen okamžitě po provedení. Bude možno dobrovolně přihlásit maximálně 12 závodníků nejpozději hned po ukončení obran háravých fen, při vyšším počtu přihlášených se budou škrtat ti s nižším počtem dosažených bodů na obraně na mistrovství. Soutěže se mohou zúčastnit i psi, kteří nesplnili bodový limit na stopě nebo poslušnosti, ale nebyli diskvalifikováni. Figurantem bude figurant mistrovství na první části obran mistrovství.  Tento program vyplní část před vyhlášením vítězů. Ocenění budou tři nejlepší výkony s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění na mistrovství.

 

III. Podmínky pro výběr reprezentantů na  Mistrovství světa  WUSV konané v Itálii, Modena

a) Na Mistrovství světa WUSV 2019, které se bude konat ve dnech 2. – 6. 10. 2019 v Modena, Itálie, postupují závodníci umístění na 1. – 5. místě na MM Spolku ČKNO 2019 s podmínkou, že zde získají velmi dobré hodnocení, min. 270 bodů, a přitom v oddílech B a C nemají méně než 80 bodů. V případě, že někdo z první pětice nezíská velmi dobré hodnocení, ale má v oddílech B a C min. 80 bodů, může se  MS WUSV 2019 zúčastnit na vlastní náklady. Na MS WUSV automaticky postupuje mistr světa 2018 s podmínkou, že startuje se stejným psem a zúčastní se MM ČKNO 2019 bez ohledu na dosažený počet bodů nebo pořadí. V případě umístění mistra světa na 1. – 5. místě postupuje na MS WUSV šestý český závodník s podmínkami viz výše.

b) Pes musí být čipován a toto zaregistrováno plemennou knihou.

c) Dobrý zdravotní stav psovoda a psa, se kterým splnil kvalifikační podmínky.

d) Sportovní chování psovoda po celou sezónu 2019.

e) Psovod musí mít vůli účastnit se Mistrovství světa WUSV a po všech stránkách vzorně reprezentovat  Českou republiku a Spolek ČKNO.

 

Dokumenty ke stažení:

Podmínky

Přihláška

Výsledky