Nejbližší výstavy

23.6.2024 OV Litoměřice
30.6.2024 OV Zvoleněves
5.7.2024 OV Nový Bor
6.7.2024 OV Velká Bíteš

Aktuální informace

12.6.2024 Přehled krytí květen 2024
16.5.2024 Výzva pro KPV
13.5.2024 Přehled krytí duben 2024
4.5.2024 Podpora juniorů a mládeže

 

https://zkoostravakuncice.webnode.cz/mezinarodni-mistrovstvi-ceskeho-klubu-nemeckych-ovcaku/

www.facebook.com/events/298370042886313

PODMÍNKY ÚČASTI NA MEZINÁRODNÍM MISTROVSTVÍ

SPOLKU ČKNO 2024

I. Termín a místo konání MM ČKNO

27. - 30. 6. 2024 Sportovní areál hřiště Vratimov, u Ostravy
Mistrovství je pořádáno podle zkoušky IGP3 Mezinárodního zkušebního
řádu FCI.
Maximální počet všech startujících je 90 ve třech soutěžních dnech, pokud bude
počet přihlášených závodníků v termínu uzávěrky 60 a méně, mistrovství bude
pouze v termínu 28. - 30. 6. 2024 ve dvou soutěžních dnech.
Pro české účastníky je garantováno nejméně 80 startovních míst, pokud
přihlášených zahraničních závodníků je méně než 10, jsou čeští závodníci
automaticky doplnění do maximálního počtu startujících. 
 psovod musí být členem ČKNO pro rok 2024 a pes musí být zapsán v
plemenné knize ČMKU.
 pes musí mít splněnou zkoušku IGP 3 na VD s minimálně 270 body,
zapsanou v letech 2023 nebo 2024 a zkoušku BH / BH-VT
 s přihláškou na mistrovství je nezbytné doložit splnění zkoušky
přihlášenou dvojicí nejen zápisem ve Výkonnostním průkazu, ale také
Potvrzením o vykonané zkoušce IGP3 (nebo výsledkovou listinou
soutěže, na níž byl bodový limit splněn)
 
Náležitosti přihlášky:
 
 Potvrzení o zaplacení členství ve SČKNO na rok 2024
 Vyplněná kompletní přihláška
 Potvrzení o vykonané zkoušce IGP3 (resp. zápis z Výkonnostní
knížky s výsledkem ze soutěže viz. níže)
 Záznam z Výkonnostní knížky o splnění zkoušky BH / BH-VT
 Průkaz původu psa
 Potvrzení o provedení platby startovného
 Fotografie psa do katalogu ve formátu JPG v kvalitě 0,5MB-1,5MB
 
PŘIHLÁŠKA SE PŘIJÍMÁ POUZE ELEKTRONICKY NA ADRESU
zkoostravakuncice@seznam.cz
Do předmětu zprávy napište „MM ČKNO 2024“
Více informací:
https://zkoostravakuncice.webnode.cz/mezinarodni-mistrovstvi-ceskeho-klubu-
nemeckych-ovcaku/
 
Podmínky MM ČKNO 2024
 
a) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. místě na MM ČKNO v r. 2023 mají
přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2024 (bez nutnosti získání splnění
limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem.
b) Uznávají se výsledky z výběrových soutěží a mistrovství ČKS, MSKS a
ČKNO, MM seniorů i CACIT podle IGP3 z r. 2023 a 2024 u nás i
v zahraničí s minimálně 260 body. Výsledek musí být doložen výsledkovou
listinou ze soutěže.
c) V případě většího počtu přihlášených (více než 90) bude proveden výběr
účastníků (po uzávěrce přihlášek). Přednost mají ti závodníci, kteří získali
hodnocení nejméně „dobré“ s minimálně 260 body na výběrových soutěžích a
mistrovstvích ČKS, MSKS a ČKNO, MM seniorů i CACIT podle IGP 3,
v letech 2023 a 2024, zapsané ve Výkonnostním průkazu psa, za předpokladu
zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky (fotokopie: složenky
členské průkazky na r. 2024, průkazu původu psa, Výkonnostní knížky
psa, potvrzení o vykonané zkoušce nebo výsledková listina soutěže, potvrzení o
provedení platby startovného). V případě rovnosti bodů rozhoduje dřívější
odeslání přihlášky.
d) Bude jmenováno 5 náhradníků, kteří budou uvedeni v katalogu. Startovat
jim bude umožněno v případě, že se již přijatý závodník odhlásí v termínu
nejméně týden před konáním akce.
e) Pro zahraniční účastníky je rezervováno 10 startovních míst. Podmínkou
účasti je členství v klubu německých ovčáků své země začleněné ve
WUSV nebo FCI a složení zkoušky IGP 3 na min. 260 bodů v letech 2023 a
2024. O přijetí rozhoduje dřívější poslání přihlášky nikoliv počet bodů.
f) Psovod může startovat pouze s jedním psem.
g) Psovod a pes musí splňovat hygienické a epidemiologické podmínky pro
účast na mistrovství v místě konání a znát svůj zdravotní stav a kondici.
h) Dlouhodobé odložení bude prováděno podle zkušebního řádu IGP.
V případě vysokých teplot bude psovodům umožněno osvěžit psy vodou před
provedení cviku dlouhodobého odložení, nebude stavěn stan nad místem
odložení.
ch) Uzávěrka přihlášek: 29. 5. 2024
 
i) Startovné ve výši 1200 Kč zašlete na účet KK Ostrava Kunčice
2102766970/2010 (do variabilního symbolu napište telefonní kontakt
uvedený na přihlášce; do poznámky MMCKNO a Vaše celé jméno).
Pro zahraničního účastníka použijte IBAN CZ75 2010 0000 0021 0276 6970;
BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX 
Kopii o zaplacení startovného zašlete současně s přihláškou a dalšími doklady,
viz výše.
(Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních
případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM ČKNO
2024 v náhradním termínu, nebo na náklady zrušení).
j) Kontaktní adresa k zaslání přihlášky: zkoostravakuncice@seznam.cz
telefonické informace: Veronika Staniová tel: +420737461128
MUDr. Jiří Tichý tel: +420724074968
 
II. Delegace rozhodčích a figurantů pro Mezinárodní mistrovství SČKNO 2024
Rozhodčí: A – stopa Vladimír Košťál (CZ)
   B – poslušnost Ilona Fornal (DE)
C – obrana Martin Matoušek CZ
 
Hlavní rozhodčí: Luboš Jánský (CZ)
 
taktéž i pomocný rozhodčí na poslušnosti
 
 Figuranti: Marek Hytych
Jan Böhm
náhradník Martin Kubátko
 
III. Podmínky pro výběr reprezentantů na Mistrovství světa WUSV 2024
a) Na Mistrovství světa WUSV 2024, které se bude konat ve dnech 1. 10. – 6.
10. 2024 v Meppen, Německo, postupuje 1. – 5. česká dvojice nejlépe umístěná
na MM Spolku ČKNO 2024 s podmínkou, že zde získají minimálně celkem 240
bodů a v oddílech B a C nemají méně než 80 bodů. Dále jsou jmenováni dva
náhradníci umístěni na 6. a 7. místě.
b) Pes musí být čipován a toto zaregistrováno plemennou knihou ČMKU.
c) Dobrý zdravotní stav psovoda a psa, se kterým splnil kvalifikační podmínky.
d) Sportovní chování psovoda po celou sezónu 2024.
e) Psovod musí mít vůli účastnit se Mistrovství světa WUSV 2024 a po všech
stránkách vzorně reprezentovat Českou republiku a Spolek ČKNO.
f) Psi a psovodi musí splňovat podmínky účasti dané pořadatelskou zemí
v propozicích MS WUSV 2024.
g) Každý psovod smí předvést pouze jednoho psa.
h)  Všichni psi musí mít rodokmen uznávaný WUSV.
ch) Spolu s přihláškou musí být zasláno zdravotní potvrzení (do 3 měsíců)
vystavené veterinárním lékařem. Všichni účastníci musí předložit komplexní
osvědčení, které musí obsahovat všechny údaje o psychickém a fyzickém stavu
psa.
i) Psi musí splňovat podmínku klasifikace HD/ED potvrzená WUSV (platí
z FCI) /SV ve známkách normální, téměř normální, stále povolená (FCI: A, B, C
nebo 0,1) Platí pouze pro psy narozené 1. ledna 2018, nebo později.
j) Psovod musí doložit kopii pojištění odpovědnosti na případné škody
způsobené psem.
k) Zúčastnit se může i vítěz předchozího ročníku MS navíc ve výpravě dané
země.
l) Pes musí mít výstavní ocenění ve třídě starší 12 měsíců ve známce minimálně
dobrý.
 
Sestavil MUDr. Jiří Tichý /ÚPV/