Nejbližší výstavy

9.7.2022 OV Velká Bíteš
17.7.2022 OV Orlová
10.9.2022 OV Jaroměř
11.9.2022 OV Ostrava Kunčice

Aktuální informace

13.6.2022 Přehled krytí květen 2022
25.5.2022 Změna propozic bonitace Nivnice
12.5.2022 Přehled krytí duben 2022
12.4.2022 Přehled krytí březen 2022

Archiv novinek

13.12.2021
Přehled krytí listopad 2021
Přidán přehled krytí za měsíc listopad 2021

26.11.2021
Zrušení OV Albertovec
Na základě situace byla OV Albertovec zrušena

12.11.2021
Přehled krytí říjen 2021
Přidán přehled krytí za měsíc říjen 2021

5.11.2021
Zápis předsednictva SČKNO
Přidán zápis z jednání předsednictva ze 13.10.2021

15.10.2021
informace k WUSV 2021
Seznam závodníků, výsledky i informace k WUSV 2021 Lerma, Španělsko můžete sledovat na : https://wc2021.wusvglobaldog.es/ J. Tichý ÚPV

12.10.2021
Přehled krytí září 2021
Přidán přehled krytí za září 2021

13.9.2021
Přehled krytí srpen 2021
Přidán přehled krytí za měsíc srpen

5.9.2021
Přehled Krytí červenec 2021
Přidán přehled krytí 07/2021

5.9.2021
SV-BUNDESSIEGERZUCHTSCHAU Nürnberg 2021
Výsledky SV-BUNDESSIEGERZUCHTSCHAU Nürnberg 2021

23.8.2021
Výsledky KVV 2021
Přidány výsledky KVV 2021 v Horní Bříze

5.8.2021
Zápisní řád ČMKU - změna
Zápisní řád ČMKU. Předsednictvo ČMKU na svém zasedání dne 28.7.2019 projednalo žádost předsednictva SČKNO ve věci změny Zápisního řádu ČMKU a jednohlasně schválilo návrat k původní verzi, tedy odchování tří vrhů za období 24 měsíců. Děkujeme tajemníkovi ČKS za pomoc a podporu a předsednictvu ČMKU za ochotu projednávat naši žádost o zachování původní verze. Zápis č. 20, bod 1/6/21: Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh ročně. Je v pravomoci chovatelského klubu tyto požadavky na maximální počet vrhů svými vnitřními předpisy zpřísnit. Žádost předsednictva SČKNO projednávaná na zasedání předsednictva ČMKU dne 28.7.2021:

26.7.2021
SV Bundessiegerzuchtschau 2021
Dámy a pánové, právní rada SV se rozhodla uspořádat SV Bundessiegerzuchtschau 2021 v Norimberku, i když to znamená, že vzhledem k oficiálním požadavkům a koncepci hygieny, která má být zavedena, existuje velké množství omezení pro klub, účastníky a návštěvníky akce a půjde také ruku v ruce pro WUSV. V tomto okamžiku bychom rádi odkázali na nejnovější publikace na domovské stránce akce. Podstatnou součástí požadavků je drastické snížení počtu návštěvníků a tím i možný prodej vstupenek. Dostupné kontingenty byly bohužel již vyčerpány pro hlavní aktéry akce - vystavovatele. K naší velké lítosti vás dnes musíme informovat, že na této akci není možné, aby se jinak přítomní návštěvníci ze zahraničí a sdružení WUSV této akce zúčastnili obvyklým způsobem. Pro představenstvo WUSV to také znamená, že musí být zcela vynechána radostně využívaná příležitost pro osobní rozhovory s úředníky členských asociací WUSV během akce. Na základě zpětné vazby týkající se účasti na Valném shromáždění WUSV v pondělí po akci se ukazuje, že značný počet zástupců členských klubů WUSV čelí také značným potížím při cestování na akci, takže plánovaný setkání (?) s největší pravděpodobností nelze provést jako vždy. V této souvislosti se rada WUSV zavázala zrušit valnou hromadu WUSV 2021 a odložit všechny nevyřízené body programu na zasedání 2022. Za účelem udržení kontaktu se sdruženími je na druhou polovinu září plánována informační akce (realizovaná jako videokonference), ve které bude představenstvo WUSV společně s kontinentálními řediteli informovat o aktuálním vývoji a proběhne prezentace skupin VA pracovních skupin psů SV-Bundessiegerzuchtschau. S ohledem na nezbytné plánování klubů a lidí, kteří jednají jako zástupci jejich klubů, a s tím spojené využívání času a finančních zdrojů, muselo být rozhodnuto v tomto okamžiku. Žádáme vás o pochopení, že nebylo možné učinit žádné další rozhodnutí z důvodu stávající povinnosti péče vůči členským asociacím a odvrácení finanční škody pro WUSV a členské asociace. Žádáme vás o pozornost a pozornost. S pozdravem z Augsburgu - S pozdravem z Augsburgu Hartmut Setecki

22.7.2021
Pozvánka KVV 2021
Milí příznivci německého ovčáka, dovolte abychom Vás pozvali jménem naší organizace ZKO Horní Bříza na Klubovou výstavu vítězů německého ovčáka, která se koná ve dnech 20. - 22. 8. 2021 na hřišti TJ Sokol Trnová u Plzně. Máme tu čest být první v historii konání KVV NO v našem krásném Plzeňském kraji. Rádi Vás uvítáme v Plzni – městě piva a těšíme se na shledání. Náš tým ZKO Horní Bříza http://www.ceskyklub-no.cz/klubova-vystava-ckno_26

22.7.2021
Přehled krytí červen 2021
Přidán přehled krytí za 06/2021

9.7.2021
Nový zápis předsednictva SČKNO
Přidán nový zápis předsednictva SČKNO

4.7.2021
KVV 2021
V sekci KVV ČKNO přidány propozice a přihláška na KVV konané 20- 22.8.2021 v Trnové u Plzně

11.6.2021
Přehled krytí květen 2021
Přidán přehled krytí za květen 2021

3.6.2021
Pozvánka na Výroční členskou schůzi středočeské pobočky
Výroční členská schůze středočeské pobočky klubu S ČKNO se uskuteční dne 19.6.2021 od 11hod. v ZKO Kolín Borky. Program schůze: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a zapisovatele 3. Schválení programu členské schůze 4. Zprávy jednotlivých funkcionářů 5. Diskuze 6. Různé 7. Usnesení 8. Závěr Srdečně zveme všechny členy středočeské pobočky.

21.5.2021
Usnesení předsednictva ČMKU
„předsednictvo ČMKU se na na jednání dne 13.5.2021 usneslo, že vzhledem k nabytí platnosti novely Zápisního řádu ČMKU od 1.4.2021 mohou mít chovatelé, kteří měli na feně vrh v období 1.1.-31.3.2021, ještě jeden vrh do konce r. 2021, pokud to umožňují předpisy chovatelského klubu.“

12.5.2021
Přehled krytí duben 2021
Přidán přehled krytí za duben 2021

15.4.2021
Změny v ZŘ - Hlášení vrhu pro NO
nová upravená verze formuláře Hlášení vrhu, na základě kterého Plemenná kniha přiděluje zápisová čísla všem štěňatům vrhu. Vzhledem k zapracování Směrnice pro vydávání tetovacích a zápisových čísel do nového Zápisního řádu ČMKU, je povinností chovatele zažádat o přidělení evidenčních (zápisových) čísel plemennou knihu nejpozději do 4 týdnů věku štěňat. Přidělení zápisových čísel bude provedeno na základě vyplněné žádanky (formulář „HLÁŠENÍ VRHU“) – tento formulář je ke stažení na webových stránkách ČKS, v sekci Plemenná kniha - Vrhy štěňat, viz: http://www.kynologie.cz/plemenna-kniha/vrhy-stenat.htm Po zpracování žádosti zašle Plemenná kniha čísla zápisu, včetně náhledů budoucích průkazů původu přímo chovateli, ten si tak bude moci zkontrolovat, zda jsou na PK aktuální informace, jako např. zkoušky, tituly a výstavní ocenění, u všech předků vrhu. Pro urychlení dodání i vyřízení žádosti jednoznačně preferujeme zaslání emailem. V případě zaslání poštou zasíláme také poštou. Ve vztahu k novému Zápisnímu řádu ČMKU dále uvádím: V případě opravdu pozdního hlášení vrhu (po 3 měsících od narození a déle) bude požadováno ověření parentity všech štěňat. Náklady na vyšetření nese v těchto případech chovatel. Apelujte prosím na chovatele, aby tento postup dodržovali, stejně tak na poradce chovu, aby zasílali Přihlášku zápisu štěňat včas. Kromě dodržování nového Zápisního řádu, a bohužel s tím spojené vyšší administrativní náročnosti oběma stranám (PK i chovatelům), toto alespoň přinese rychlejší vyřizování vrhů, které se narodí v prvních měsících každého nového roku. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. S pozdravem Ondřej Šiška tajemník Český kynologický svaz, z. s.

12.4.2021
Přehled krytí březen 2021
Přidán přehled krytí březen 2021

31.3.2021
Nový Zápisní řád ČMKU
Od 1.4.2021 vychází v platnost nový Zápisní řád ČMKU. Po dohodě ÚPCH s ČKS (Plemenná kniha) zůstává prozatím v platnosti hlášení vrhů stejné, jako doposud. Do konce dubna 2021 bude zasedat předsednictvo ČKS, kde bude rozhodnuto o případných změnách pro NO.

13.3.2021
Přehled krytí únor 2021
Přidán přehled krytí únor 2021

15.2.2021
Přidán evidenční list vrhu
Do sekce dokumenty ke stažení byl přidán evidenční list vrhu, platný od 1.2.2021

13.2.2021
Přehled krytí leden 2021
Přidán přehled krytí za leden 2021

31.1.2021
Podmínky účasti na MMČKNO 2021
Přidány podmínky účasti na MMČKNO 2021

31.1.2021
Novela Zákona na ochranu zvířat
Novela zákona na ochranu zvířat prošla všemi povinnými instancemi a 4.prosince 2020 vyšla ve Sbírce zákonů. Některá ustanovení se týkají i chovu psů. Upozornění na ně najdete v přiloženém článku. Novela bude platit od 1.února 2021.

31.1.2021
Evidenční list vrhu
Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1.února 2021. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu" (viz příloha), vzor "převodního listu štěněte (viz příloha)" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat. ČMKU celou věc předává právníkům. Vladimíra Tichá

27.1.2021
Nové pokyny pro pořadatele bonitací 2021
Přidány pokyny pro pořadatele bonitací pro rok 2021

26.1.2021
Propozice a přihláška bonitace Albertovec
Přidány propozice a přihláška na bonitaci Albertovec konanou 21.2.2021

14.1.2021
Přehled krytí prosinec 2020
Přehled krytí prosinec 2020

14.12.2020
Přehled krytí listopad 2020
Přehled krytí listopad 2020

12.11.2020
Přehled krytí říjen 2020
Přidán přehled krytí říjen 2020

9.11.2020
Výstava Plzeň - zrušena
Výstava Plzeň termín pořádání 14.11.2020 - zrušena

17.10.2020
Změna termínu bonitace Kladno
Změna termínu konání bonitace Kladno z 28.10.2020 na 17.11.2020

15.10.2020
Změna termínu bonitace Hajniště
Změna termínu bonitace Hajniště z 18.10.2020 na 29.11.2020

14.10.2020
OV Hajniště - zrušena
OV Hajniště - zrušena

13.10.2020
OV Zdice - zrušena
Výstava zrušena

13.10.2020
Přehled krytí září 2020
Přidán přehled krytí září 2020

13.10.2020
OV Znojmo - zrušena
OV Znojmo - zrušena

12.10.2020
OV Rýmařov - zrušena
KK Rýmařov ruší výstavu NO naplánovanou na 31.10.2020 - důvod COVID

11.10.2020
Otevřeného mistrovství mládeže a juniorů - zrušeno
Vzhledem k epidemiologické situaci Covid -19 bylo rozhodnuto předsednictvem ČKNO o zrušení Otevřeného mistrovství mládeže a juniorů spolku ČKNO Suchdol nad Odrou 6. - 8. 11 2020. Omlouváme se všem mládežníkům a juniorům, ale vzhledem k aktuální situaci mistrovství nelze technicky zajistit. MUDr. Jiří Tichý ÚPV.

9.10.2020
OV Dvůr králové - zrušena
výstava zrušena

6.10.2020
KS Klabava - zrušena
S lítostí Vám musíme oznámit, že s ohledem na usnesení vlády č. 958 ze dne 30. 09. 2020 jsme nuceni zrušit krajskou výstavu NO naplánovanou na 17. 10. 2020 v Klabavě. Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech. Naše výstava se měla konat v době zákazu a počet účastníků bude převyšovat 20 osob. Všem dosud přihlášeným účastníkům bude zaslán email s informací o zrušení výstavy a vrácen výstavní poplatek ve výši 100%. V blízkém okolí se konají jiné 2 výstavy NO, které budou probíhat po zákazu vlády. Doufáme, že zájemci o výstavu se budou moci zúčastnit alespoň na jedné z nich.

6.10.2020
OV Jihlava - zrušena
OV NO Jihlava plánovaná na 10.10. 2020 se ruší. Dle informace Českého kynologického svazu - viz Výkladové stanovisko České unie sportu k usnesení vlády ČR č. 958, je možné pořádat kynologické akce klubů ( výstavy...) s maximálním počtem 20 osob na venkovní akci. Při tomto omezení není možné výstavu německých ovčáků pořádat. Omlouváme se všem přihlášeným a zainteresovaným. Těšíme se na setkání v jiném, lepším čase. Za pořadatele, Tomáš Rychetský.

2.10.2020
OV NO Jihlava, 10. 10. 2020
OV NO Jihlava, 10. 10. 2020 se dle momentálního výkladu nařízení vlády ČR může uskutečnit. Zájemci, přihlašujte se dle platných propozic, platby, prosíme, až na místě při přejímce. Prosíme o uvedení platné emailové adresy, abychom Vám mohli potvrdit účast popř. včas zaslali aktuální informaci ke konání akce.

15.9.2020
Přehled krytí srpen 2020
Přidán přehled krytí za měsíc srpen.

11.9.2020
Novinky MM ČKNO 2020
Vážení členové klubu, zveme vás na MM ČKNO 2020 s kvalitní mezinárodní účastí, které se bude konat 16-20.9.2020 v Trnové u Plzně. Mistrovství lze taktéž sledovat on line na placené adrese: https://livestream.working-dog.com/2020-MM-CKNO.

10.9.2020
Změna termínu výstavy Znojmo
Změna termínu výstavy Znojmo z 10.10.2020 na 17.10.2020