WUSV Universal sieger 2018

Podmínky výběru reprezentace Spolku ČKNO na WUSV Universal Sieger 2018

Termín a místo konaní:  22 - 24. 6. 2018 Diest, Belgie.

- soutěž se uskuteční podle zkušebního řádu WUSV/IPO 3 a výstavy NO

A. Podmínky reprezentace:

- počet dotovaných reprezentantů ČKNO  je stanoven maximálně 4.

-  v hodnocení týmu musí být minimálně jedna fena

- psovod musí být členem ČKNO  a pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS

 - pes musí mít splněnou zkoušku IPO 3 na  VD, zapsanou v letech 2017 až 2018 a zároveň zkoušku BH. Uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT a zkoušek zapsaných v r. 2017 -2018 u nás i v zahraničí. Pro přihlášení stačí získání celkového hodnocení „Dobrý“ s minimálně 260 body, s podmínkou, že v oddílech B a C musí být nejméně 80 bodů

- RTG: DKK i DLK s hodnocením A, vyhodnocené a zapsané v průkazu původu

- výstavní ocenění jedince nejméně velmi dobré na výstavě pořádané ČKNO

- chování psovoda musí být sportovní po celou sezónu 2018

- psovod musí mít vůli účastnit se této soutěže a po všech stránkách vzorně reprezentovat Českou republiku a ČKNO

- psovod může startovat pouze s jedním psem

 B. Uzávěrka doručených přihlášek je 29. 4. 2018

 - přihlášky zasílejte na adresu: MUDr. Jiří Tichý, Malá strana 13, Opava – Komárov 74770,  nebo mailem: tichyjir@email.cz

    S přihláškou zašlete:

 - fotokopii členské legitimace ČKNO, se zaplacením čl. příspěvků na rok 2018

  - fotokopie průkazu původu psa, se kterým se hlásíte

   - doklad o splnění zkoušky IPO 3 a BH, nebo fotokopii výkonnostního průkazu se

     zapsanou zkouškou BH a  IPO 3 v letech 2017 – 2018

  - doklad o získání výstavního posudku – nejméně velmi dobrý, od rozhodčího ČKNO nebo SV jedince staršího 12 měsíců

C. Finanční náležitosti:

- na každého reprezentanta je plánovaná částka 5.000,- Kč

- z této částky ČKNO zaplatí každému reprezentantovi startovné ve výši cca 140,- EUR, zbylá část bude proplacena v Kč

V případě většího zájmu budou dotovaní reprezentanti určeni podle vyššího bodového hodnocení na zkoušce IPO 3.

D. Potvrzení výběru reprezentantů

 Výběr reprezentantů na  WUSV US 2018 provede z přihlášených zájemců předsednictvo ČKNO.

Další informace najdete na http://wusvuniversalsieger2018.vvdh.be/UKhome.htm

Zpracoval: MUDr. Jiří Tichý,  ÚPV