Nejbližší výstavy

28.9.2018 OS Zásmuky
29.9.2018 OS Rokycany
30.9.2018 OS Teplice
7.10.2018 OV Znojmo

Aktuální informace

24.8.2018 Mládež ČKNO 2018
30.5.2018 Statistika NO za rok 2017
16.4.2018 Bonitace Nivnice
2.4.2018 Aktualizace OPCH severní Morava

WUSV Universal sieger 2014

Podmínky výběru reprezentace ČKNO na soutěži WUSV Universal sieger 2014.

Termín a místo konaní:  20. – 22. 06. 2014 Vranov nad Topl’ou, Slovenská republika.

- Pořadatelem je SÚCHNO / ZŠK – SR

- Hlavní organizátor : Mgr.Igor Lengvarský

- Soutěž se uskuteční podle zkušebního řádu WUSV/IPO 3 a výstavy.

A) Podmínky reprezentace:

- Počet reprezentantů ČKNO  je stanoven max. šest, z toho musí být nejméně jedna fena.

- psovod musí být členem ČKNO  a pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS

 - pes musí mít splněnou zkoušku BH a IPO 3 na  VD, zapsanou v letech 2013 až 2014. Uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT zapsaných v r. 2013 -2014 u nás i v zahraničí, kde pro přihlášení stačí získání hodnocení „Dobré“ s minimálně 260 body, s podmínkou, že v oddílech A, B a C nemají méně než 80 bodů

- RTG: DKK i DLK s hodnocením A, vyhodnocené a zapsané v průkazu původu

- výstavní ocenění jedince nejméně dobré na výstavě pořádané ČKNO

- chování psovoda musí být sportovní po celou sezónu 2014

- psovod musí mít vůli účastnit se této soutěže a po všech stránkách vzorně reprezentovat Českou republiku a ČKNO

- psovod může startovat pouze s jedním psem.

 B) Uzávěrka doručených přihlášek je 10. 5. 2014

 - přihlášky zasílejte na adresu: Luboš Jánský, Sobětuš 39, 503 15 Nechanice,

    S přihláškou zašlete:

 - fotokopii členské legitimace ČKNO, se zaplacením čl. příspěvků na rok 2014,

  - fotokopie průkazu původu psa, s kterým se hlásíte

   - doklad o splnění zkoušky IPO 3, nebo věrohodnou fotokopii výkonnostního výstavního průkazu se

     zapsanou zkouškou IPO 3 v letech 2013 – 14 a dokladem výstavního ocenění

  - doklad o získání výstavního posudku – nejméně dobrý, od rozhodčího ČKNO nebo SV.

C) Finanční náležitosti:

- na každého reprezentanta je plánovaná částka a‘ =5.000,- Kč,

- z této částky ČKNO zaplatí každému reprezentantovi startovné ve výši a‘ =120,- EU

D) Delegace rozhodčích:

Hlavní rozhodčí Dr. Wolfgang Tauber / Rakousko

Dozor nad stopami  - Jürgen Ritzi / Německo

Rozhodčí pro oddil A - Henriette Bohnstedt / Anglicko

Rozhodčí pro oddil B -  Vincente Ferre / Španělsko

Rozhodčí pro oddíl B -  odloženií Peter Čurila / Slovensko

Rozhodčí pro oddíl C - Marinus Bastiaansen / Belgie

Rozhodčí pro výstavu -Wilfried Scheld / Německo

(E) Výběr reprezentantů na  WUSV US 2014 provede z přihlášených zájemců předsednictvo ČKNO.

Další informace najdete na - www.universalsieger2014.sk

Zpracoval: Luboš Jánský ÚPV.

                                                                                              Prezident ČKNO: Ing. Karel Stouhal

Soubory ke stažení

Přihláška ke stažení zde