WUSV Universal sieger 2014

Podmínky výběru reprezentace ČKNO na soutěži WUSV Universal sieger 2014.

Termín a místo konaní:  20. – 22. 06. 2014 Vranov nad Topl’ou, Slovenská republika.

- Pořadatelem je SÚCHNO / ZŠK – SR

- Hlavní organizátor : Mgr.Igor Lengvarský

- Soutěž se uskuteční podle zkušebního řádu WUSV/IPO 3 a výstavy.

A) Podmínky reprezentace:

- Počet reprezentantů ČKNO  je stanoven max. šest, z toho musí být nejméně jedna fena.

- psovod musí být členem ČKNO  a pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS

 - pes musí mít splněnou zkoušku BH a IPO 3 na  VD, zapsanou v letech 2013 až 2014. Uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT zapsaných v r. 2013 -2014 u nás i v zahraničí, kde pro přihlášení stačí získání hodnocení „Dobré“ s minimálně 260 body, s podmínkou, že v oddílech A, B a C nemají méně než 80 bodů

- RTG: DKK i DLK s hodnocením A, vyhodnocené a zapsané v průkazu původu

- výstavní ocenění jedince nejméně dobré na výstavě pořádané ČKNO

- chování psovoda musí být sportovní po celou sezónu 2014

- psovod musí mít vůli účastnit se této soutěže a po všech stránkách vzorně reprezentovat Českou republiku a ČKNO

- psovod může startovat pouze s jedním psem.

 B) Uzávěrka doručených přihlášek je 10. 5. 2014

 - přihlášky zasílejte na adresu: Luboš Jánský, Sobětuš 39, 503 15 Nechanice,

    S přihláškou zašlete:

 - fotokopii členské legitimace ČKNO, se zaplacením čl. příspěvků na rok 2014,

  - fotokopie průkazu původu psa, s kterým se hlásíte

   - doklad o splnění zkoušky IPO 3, nebo věrohodnou fotokopii výkonnostního výstavního průkazu se

     zapsanou zkouškou IPO 3 v letech 2013 – 14 a dokladem výstavního ocenění

  - doklad o získání výstavního posudku – nejméně dobrý, od rozhodčího ČKNO nebo SV.

C) Finanční náležitosti:

- na každého reprezentanta je plánovaná částka a‘ =5.000,- Kč,

- z této částky ČKNO zaplatí každému reprezentantovi startovné ve výši a‘ =120,- EU

D) Delegace rozhodčích:

Hlavní rozhodčí Dr. Wolfgang Tauber / Rakousko

Dozor nad stopami  - Jürgen Ritzi / Německo

Rozhodčí pro oddil A - Henriette Bohnstedt / Anglicko

Rozhodčí pro oddil B -  Vincente Ferre / Španělsko

Rozhodčí pro oddíl B -  odloženií Peter Čurila / Slovensko

Rozhodčí pro oddíl C - Marinus Bastiaansen / Belgie

Rozhodčí pro výstavu -Wilfried Scheld / Německo

(E) Výběr reprezentantů na  WUSV US 2014 provede z přihlášených zájemců předsednictvo ČKNO.

Další informace najdete na - www.universalsieger2014.sk

Zpracoval: Luboš Jánský ÚPV.

                                                                                              Prezident ČKNO: Ing. Karel Stouhal

Soubory ke stažení

Přihláška ke stažení zde