Nejbližší výstavy

14.3.2020 KS CAC ZKO Štětí
21.3.2020 OS Plzeň
28.3.2020 OS Sezimovo Ústí
12.4.2020 OS Komárov

Aktuální informace

11.2.2020 Změna webu středočeské pobočky
9.12.2019 Plán 2020
11.11.2019 Členské schůze poboček ČKNO
10.11.2019 konference - pobočka Praha

Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství ČKNO a výběr reprezentace pro rok 2017

I. Termín a místo konání MM ČKNO 

 30 6. - 2. 7. 2017  Sportovní areál Městyse Suchdol nad Odrou

 Maximální počet všech startujících je 54.

a) Pro české účastníky je garantováno nejméně 45 startovních míst 

 - psovod musí být členem ČKNO a pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS

 - pes musí mít splněnou zkoušku  IPO 3 na  VD s minimálně  270 body, zapsanou  v letech 2016 až 2017 a zkoušku BH.

 - uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT z r. 2016 – 2017 u nás i v zahraničí s minimálně 260 body.

 b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. místě na MM ČKNO v r. 2016 mají přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2017, (bez nutnosti získání splnění limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem.

 c) V případě většího počtu přihlášených, více než 45, bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek). Přednost mají ti závodníci, kteří získají hodnocení nejméně dobré s minimálně 260 body na výběrových soutěžích a mistrovstvích ČKS a MSKS, ČKNO i CACIT podle IPO 3, v letech 2016 a 2017 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky   (fotokopie:  složenky členské průkazky na r. 2017, průkazu původu  psa,  výkonnostní knížky psa a  fotokopie složenky o zaslání startovného).

d) Bude jmenováno 5 náhradníků, kteří budou uvedeni v katalogu. Startovat jim bude umožněno v případě, že se již přijatý závodník odhlásí v termínu nejméně týden před konáním akce.

e) Pro zahraniční účastníky je rezervováno 9 startovních míst. Podmínkou účasti je členství v klubu německých ovčáků své země, začleněné ve WUSV  a  složení  zkoušky IPO 3 na min. 260 bodů v letech 2016 až 2017.

f) Psovod může startovat pouze s jedním psem.

g) Uzávěrka přihlášek: 4. 6. 2017.

h) Startovné ve výši 500,-Kč, zašlete na účet ZKO Suchdol nad Odrou číslo účtu 234070036/0300 (Do variabilního symbolu napište telefonní kontakt uvedený na přihlášce a do poznámky Vaše celé jméno)    Kopii o  zaplacení startovného zašlete současně s přihláškou a dalšími doklady, viz výše. (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM ČKNO 2017.)

ch) Kontaktní adresa k zaslání přihlášky:

Ing.Karel Černoch, Malá strana 22, 74201 Suchdol nad Odrou

Přihlášky zasílejte pouze v písemné podobě doporučeně na výše uvedenou adresu!

telefonické informace: Ing.Karel Černoch 731 486 987  nebo MUDr. Jiří Tichý tel: +420724074968

II. Delegace rozhodčích a figurantů pro Mezinárodní mistrovství ČKNO 2017

Rozhodčí:     A - stopy            - Ladislav Košťál

                      B - poslušnost   -  MUDr. Jiří Tichý,  Luboš Jánský – pomocný

                      C - obrana         -  Rinus Bastiaansen (Belgie)

                      Hlavní rozhodčí: MUDr. Jiří Tichý

 Figuranti:   Jiří Mach, Jan Böhm,  náhradník David Hanel

III. Podmínky pro výběr reprezentantů na  Mistrovství světa  WUSV, konané v Holandsku, Tilburg

a) Na Mistrovství světa WUSV 2017, které se bude konat ve dnech 4. – 8. 10. 2017 v Tilburg, Holandsko, postupují závodníci umístění na 1. – 5. místě na MM ČKNO 2017 s podmínkou, že zde získají velmi dobré hodnocení, min. 270 bodů a přitom, v oddílech B a C nemají méně než 80 bodů. V případě, že někdo z první pětice nezíská velmi dobré hodnocení, ale má v oddílech B a C min. 80 bodů, může se  MS WUSV 2017 zúčastnit na vlastní náklady. Na MS WUSV automaticky postupuje mistr světa 2016 s podmínkou, že startuje se stejným psem a zúčastní se MM ČKNO bez ohledu na dosažený počet bodů, nebo pořadí. V případě umístění mistra světa na 1 - 5 místě postupuje na MS WUSV šestý český závodník s podmínkami viz výše.

b) Pes musí být čipován a toto zaregistrováno plemennou knihou.

c) Dobrý zdravotní stav psovoda i psa, s kterým splnil kvalifikační podmínky.

d) Sportovní chování psovoda po celou sezónu 2017.

e) Psovod musí mít vůli účastnit se Mistrovství světa WUSV a po všech stránkách vzorně reprezentovat  Českou republiku a ČKNO.

Odkazy

přihláška

výsledková listina