Nejbližší výstavy

9.7.2022 OV Velká Bíteš
17.7.2022 OV Orlová
10.9.2022 OV Jaroměř
11.9.2022 OV Ostrava Kunčice

Aktuální informace

13.6.2022 Přehled krytí květen 2022
25.5.2022 Změna propozic bonitace Nivnice
12.5.2022 Přehled krytí duben 2022
12.4.2022 Přehled krytí březen 2022

Mezinárodní mistrovství ČKNO 2016

Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství ČKNO a výběr reprezentace pro rok 2016

I. Termín a místo konání MM ČKNO 

 1. - 3. 7. 2016 Fotbalový stadion FK Česká Třebová, Pod Jelenicí 597, Česká Třebová,  560 02

  Maximální počet všech startujících je 54.

a) Pro české účastníky je garantováno nejméně 45 startovních míst 

 - psovod musí být členem ČKNO a pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS

 - pes musí mít splněnou zkoušku BH a IPO 3 na  VD s minimálně  270 body, zapsanou  v letech 2015 až 2016.

 - uznávají se i výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT z r. 2015 – 2016 u nás i v zahraničí s minimálně 260 body.

 b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. místě na MM ČKNO v r. 2015 mají přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2016, (bez nutnosti získání splnění limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem.

 c) V případě většího počtu přihlášených, více než 45, bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek). Přednost mají ti závodníci, kteří získají hodnocení nejméně dobré s minimálně 260 body na výběrových soutěžích a mistrovstvích ČKS a MSKS, ČKNO i CACIT podle IPO 3, v letech 2015 a 2016 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky   (fotokopie:  složenky členské průkazky na r. 2016, průkazu původu  psa,  výkonnostní knížky psa a  fotokopie složenky o zaslání startovného).

d) Bude jmenováno 5 náhradníků, kteří budou uvedeni v katalogu. Startovat jim bude umožněno v případě, že se již přijatý závodník odhlásí v termínu nejméně týden před konáním akce.

e) Pro zahraniční účastníky je rezervováno 9 startovních míst. Podmínkou účasti je členství v klubu německých ovčáků své země, začleněné ve WUSV  a  složení  zkoušky IPO 3 na min. 260 bodů v letech 2015 až 2016.

 f) Psovod může startovat pouze s jedním psem.

 g) Uzávěrka přihlášek: 5. 6. 2016.

 h) Startovné ve výši 500,-Kč, zašlete na účet ZKO ČT Javorka číslo:  2300843236/2010  (Do variabilního symbolu napište telefonní kontakt uvedený na přihlášce a do poznámky Vaše celé jméno)    Kopii o  zaplacení startovného zašlete současně s přihláškou a dalšími doklady, viz výše. (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM ČKNO 2016.)

ch) Kontaktní adresa k zaslání přihlášky: Iveta Skalická, U starého hřbitova 151, Česká Třebová, 56002 email: iveska@centrum.cz

telefonické informace:  Iveta Skalická  tel:+420608179943  nebo MUDr. Jiří Tichý tel: +420724074968

 

II. Delegace rozhodčích a figurantů pro Mezinárodní mistrovství ČKNO 2016

Rozhodčí:     A - stopy            - Miroslava Flamichová

                      B- poslušnost   -  Mgr. Dušan Majtas (Slovensko),  Luboš Jánský – pomocný

                      C - obrana         -  Theodor Krajčí

                      Hlavní rozhodčí: MUDr. Jiří Tichý

 Figuranti:   Josef Kubec, Pavel Soukop,  náhradník Milan Římek

Kladeči:  vedoucí - Antonín Jun,  kladeči: Bc. Stanislav Koráb, Robert Fagoš, Karel Mošnička

III. Podmínky pro výběr reprezentantů na  Mistrovství světa  WUSV, konané v Německu, Meppen

a) Na Mistrovství světa WUSV 2016, které se bude konat ve dnech 6. – 9. 10. 2016 v Meppen, Německo, postupují závodníci umístění na 1. – 5. místě na MM ČKNO 2016 s podmínkou, že zde získají velmi dobré hodnocení, min. 270 bodů a přitom, v oddílech B a C nemají méně než 80 bodů. V případě, že někdo z první pětice nezíská velmi dobré hodnocení, ale má v oddílech B a C min. 80 bodů, může se  MS WUSV 2016 zúčastnit na vlastní náklady.

b) Pes musí být čipován a toto zaregistrováno plemennou knihou.

c) Dobrý zdravotní stav psovoda i psa, s kterým splnil kvalifikační podmínky.

d) Sportovní chování psovoda po celou sezónu 2016.

e) Psovod musí mít vůli účastnit se Mistrovství světa WUSV a po všech stránkách vzorně reprezentovat  Českou republiku a ČKNO.

Reprezentační tým

Prezident ČKNO ing. Jiří Novotný jmenoval reprezentační tým pro MS WUSV 2016 Meppen, Německo ve složení:

1.  Marek Černý a Extreme Orex Aykmar

2.  Martin Pejša a Zea Aritar Bastet

3. Jitka Duffková a Alex z Kristova

4.  Václav Ouška a Qvido Vepeden

5. Mgr. Patrik Heinzke a Dorota Anilorak

Náhradník ing. Aleš Kičmer a Ego Hurčák

 

Odkazy

aktuální informace

přihláška

výsledky