Mezinárodní mistrovství ČKNO 2016

Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství ČKNO a výběr reprezentace pro rok 2016

I. Termín a místo konání MM ČKNO 

 1. - 3. 7. 2016 Fotbalový stadion FK Česká Třebová, Pod Jelenicí 597, Česká Třebová,  560 02

  Maximální počet všech startujících je 54.

a) Pro české účastníky je garantováno nejméně 45 startovních míst 

 - psovod musí být členem ČKNO a pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS

 - pes musí mít splněnou zkoušku BH a IPO 3 na  VD s minimálně  270 body, zapsanou  v letech 2015 až 2016.

 - uznávají se i výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT z r. 2015 – 2016 u nás i v zahraničí s minimálně 260 body.

 b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. místě na MM ČKNO v r. 2015 mají přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2016, (bez nutnosti získání splnění limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem.

 c) V případě většího počtu přihlášených, více než 45, bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek). Přednost mají ti závodníci, kteří získají hodnocení nejméně dobré s minimálně 260 body na výběrových soutěžích a mistrovstvích ČKS a MSKS, ČKNO i CACIT podle IPO 3, v letech 2015 a 2016 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky   (fotokopie:  složenky členské průkazky na r. 2016, průkazu původu  psa,  výkonnostní knížky psa a  fotokopie složenky o zaslání startovného).

d) Bude jmenováno 5 náhradníků, kteří budou uvedeni v katalogu. Startovat jim bude umožněno v případě, že se již přijatý závodník odhlásí v termínu nejméně týden před konáním akce.

e) Pro zahraniční účastníky je rezervováno 9 startovních míst. Podmínkou účasti je členství v klubu německých ovčáků své země, začleněné ve WUSV  a  složení  zkoušky IPO 3 na min. 260 bodů v letech 2015 až 2016.

 f) Psovod může startovat pouze s jedním psem.

 g) Uzávěrka přihlášek: 5. 6. 2016.

 h) Startovné ve výši 500,-Kč, zašlete na účet ZKO ČT Javorka číslo:  2300843236/2010  (Do variabilního symbolu napište telefonní kontakt uvedený na přihlášce a do poznámky Vaše celé jméno)    Kopii o  zaplacení startovného zašlete současně s přihláškou a dalšími doklady, viz výše. (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM ČKNO 2016.)

ch) Kontaktní adresa k zaslání přihlášky: Iveta Skalická, U starého hřbitova 151, Česká Třebová, 56002 email: iveska@centrum.cz

telefonické informace:  Iveta Skalická  tel:+420608179943  nebo MUDr. Jiří Tichý tel: +420724074968

 

II. Delegace rozhodčích a figurantů pro Mezinárodní mistrovství ČKNO 2016

Rozhodčí:     A - stopy            - Miroslava Flamichová

                      B- poslušnost   -  Mgr. Dušan Majtas (Slovensko),  Luboš Jánský – pomocný

                      C - obrana         -  Theodor Krajčí

                      Hlavní rozhodčí: MUDr. Jiří Tichý

 Figuranti:   Josef Kubec, Pavel Soukop,  náhradník Milan Římek

Kladeči:  vedoucí - Antonín Jun,  kladeči: Bc. Stanislav Koráb, Robert Fagoš, Karel Mošnička

III. Podmínky pro výběr reprezentantů na  Mistrovství světa  WUSV, konané v Německu, Meppen

a) Na Mistrovství světa WUSV 2016, které se bude konat ve dnech 6. – 9. 10. 2016 v Meppen, Německo, postupují závodníci umístění na 1. – 5. místě na MM ČKNO 2016 s podmínkou, že zde získají velmi dobré hodnocení, min. 270 bodů a přitom, v oddílech B a C nemají méně než 80 bodů. V případě, že někdo z první pětice nezíská velmi dobré hodnocení, ale má v oddílech B a C min. 80 bodů, může se  MS WUSV 2016 zúčastnit na vlastní náklady.

b) Pes musí být čipován a toto zaregistrováno plemennou knihou.

c) Dobrý zdravotní stav psovoda i psa, s kterým splnil kvalifikační podmínky.

d) Sportovní chování psovoda po celou sezónu 2016.

e) Psovod musí mít vůli účastnit se Mistrovství světa WUSV a po všech stránkách vzorně reprezentovat  Českou republiku a ČKNO.

Reprezentační tým

Prezident ČKNO ing. Jiří Novotný jmenoval reprezentační tým pro MS WUSV 2016 Meppen, Německo ve složení:

1.  Marek Černý a Extreme Orex Aykmar

2.  Martin Pejša a Zea Aritar Bastet

3. Jitka Duffková a Alex z Kristova

4.  Václav Ouška a Qvido Vepeden

5. Mgr. Patrik Heinzke a Dorota Anilorak

Náhradník ing. Aleš Kičmer a Ego Hurčák

 

Odkazy

aktuální informace

přihláška

výsledky