Mezinárodní mistrovství ČKNO

Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství ČKNO a výběr reprezentace  v roce 2014.

  1. Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství ČKNO 2014.

Termín  a místo konané MM ČKNO:  11. - 13. 7. 2014 Suchdol nad Odrou.

I. Maximální počet všech startujících max. 54.

a) Pro české účastníky je garantováno nejméně 45 startovních míst, 

 - psovod musí být členem ČKNO  a pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS

 - pes musí mít splněnou zkoušku BH a IPO 3 na  VD s minimálně  270 body, zapsanou   letech 2013 až 2014. Uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských  soutěží ČKS, MSKS a ČKNO  i z CACIT zapsaných v r. 2013 -2014 u nás i v zahraničí, kde pro přihlášení stačí získání hodnocení „Dobré“ s minimálně 260 body.

 b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. Místě na MM ČKNO v r. 2013 mají přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2014, (bez nutnosti získání splnění limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem.

 c) V případě většího počtu přihlášených nad 45,  bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek). Přednost mají ti závodníci, kteří získají hodnocení nejméně dobré s minimálně 260 body na výběrových soutěžích a mistrovstvích ČKS a MSKS, ČKNO i CACIT podle IPO 3, v letech 2013 a 2014 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky, (fotokopie:  složenky členské průkazky na r. 2014, průkazu původu  psa,  výkonnostní knížky psa a  fotokopie složenky o zaslání startovného).

 d) Bude jmenováno až 5 náhradníků,kteří budou uvedeni v katalogu. Startovat jim bude umožněno v případě, že se již přijatý závodník odhlásí nejméně týden před konáním akce.

 e) Pro zahraniční účastníky  je rezervováno  9 startovních míst - členů  v klubu německých ovčáků své země,  začleněném ve WUSV  a  složení  zkoušky IPO 3 na velmi dobře - 270 bodů v letech 2013 až 2014.

 f) Psovod může startovat pouze s jedním psem.

 g) Uzávěrka přihlášek:  20. 6. 2014.

 h) Startovné ve výši 500,-Kč, zašlete na kontaktní adresu, ( je  nutné zaplatit součastně s přihláškou a zasláním  dalších dokladů). (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM ČKNO 2014 )

 ch) Kontaktní adresa k zaslání přihlášek: e-mail:  p.alenaa@seznam.cz , Startovné zasílejte na účet ZKO Suchdol nad Odrou číslo: 234070036/0300

Alena Pavlasová, Albrechtičky 279, 74255 Albrechtičky, mobil. 604 126 531.  (Do variabilního symbolu napište svůj datum narození a do poznámky jméno.)

II.  Návrh  delegace rozhodčích a figurantů pro Mezinárodní mistrovství ČKNO 2014:

      a)   Rozhodčí:  Hlavní rozhodčí Luboš Jánský a (B - odložení)

            A (stopy) – Mirka Tichá

            B (poslušnost) - Renata Angelová            

    C (obrana) – Bc. Jozef Adamuščin (SK)

      b)    Figuranti: Pavel Soukop, Josef Kubec, ( náhradník – Milan Římek)

Podmínky pro výběr reprezentantů na 27. Mistrovství světa  WUSV, konané ve Francii:

  1. a)Na Mistrovství světa WUSV 2014 postupují závodníci umístění na 1. – 5. místě na MM ČKNO 2014 s podmínkou, že zde získají velmi dobré hodnocení, min. 270 bodů a přitom, v oddílech B a C nemají méně než 80 bodů. V případě, že někdo z první pětice nezíská velmi dobré hodnocení, ale má v oddíle A, B a C min. 80 bodů, může se MS WUSV zúčastnit na vlastní náklady.

            b) Dobrý zdravotní stav psovoda i psa, s kterým splnil kvalifikační podmínky.

            c) Chování psovoda musí být sportovní po celou sezónu 2014.

            d) Psovod musí mít vůli účastnit se Mistrovství světa WUSV a po všech stránkách vzorně reprezentovat Českou republiku a ČKNO.

       Zapsal: Luboš Jánský ÚPV

 PS. Schváleno předsednictvem ČKNO.

Soubory ke stažení

Přihláška ke stažení zde

Pozvání a program MM ČKNO 2014

Výsledky

Zpráva hlavního rozhodčího

Fotografie:

Marek Černý  s Extreme Orex Aykmar:

Václav Ouška s Chees ze Svobodného dvora:

Martin Pejša s Norbertem Aritar Bastet:

Ing. Aleš Kičmer s Ego Hurčák:

Karolína Kristová s Jimmie Dufmar :

Taťána Novotná s Artagnan v. Esadera: