Nejbližší výstavy

19.10.2019 OS Klabava
26.10.2019 KS Mladé, Č. Budějovice
28.10.2019 OS Zdice
9.11.2019 OS Mělník

Aktuální informace

29.9.2019 WUSV 2019
18.8.2019 Mezinárodní mistrovství mládeže
1.7.2019 MM ČKNO 2019
1.5.2019 Statistika plemenné knihy 2018

Mezinárodní mistrovství ČKNO

Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství ČKNO a výběr reprezentace  v roce 2014.

  1. Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství ČKNO 2014.

Termín  a místo konané MM ČKNO:  11. - 13. 7. 2014 Suchdol nad Odrou.

I. Maximální počet všech startujících max. 54.

a) Pro české účastníky je garantováno nejméně 45 startovních míst, 

 - psovod musí být členem ČKNO  a pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS

 - pes musí mít splněnou zkoušku BH a IPO 3 na  VD s minimálně  270 body, zapsanou   letech 2013 až 2014. Uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských  soutěží ČKS, MSKS a ČKNO  i z CACIT zapsaných v r. 2013 -2014 u nás i v zahraničí, kde pro přihlášení stačí získání hodnocení „Dobré“ s minimálně 260 body.

 b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. Místě na MM ČKNO v r. 2013 mají přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2014, (bez nutnosti získání splnění limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem.

 c) V případě většího počtu přihlášených nad 45,  bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek). Přednost mají ti závodníci, kteří získají hodnocení nejméně dobré s minimálně 260 body na výběrových soutěžích a mistrovstvích ČKS a MSKS, ČKNO i CACIT podle IPO 3, v letech 2013 a 2014 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky, (fotokopie:  složenky členské průkazky na r. 2014, průkazu původu  psa,  výkonnostní knížky psa a  fotokopie složenky o zaslání startovného).

 d) Bude jmenováno až 5 náhradníků,kteří budou uvedeni v katalogu. Startovat jim bude umožněno v případě, že se již přijatý závodník odhlásí nejméně týden před konáním akce.

 e) Pro zahraniční účastníky  je rezervováno  9 startovních míst - členů  v klubu německých ovčáků své země,  začleněném ve WUSV  a  složení  zkoušky IPO 3 na velmi dobře - 270 bodů v letech 2013 až 2014.

 f) Psovod může startovat pouze s jedním psem.

 g) Uzávěrka přihlášek:  20. 6. 2014.

 h) Startovné ve výši 500,-Kč, zašlete na kontaktní adresu, ( je  nutné zaplatit součastně s přihláškou a zasláním  dalších dokladů). (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM ČKNO 2014 )

 ch) Kontaktní adresa k zaslání přihlášek: e-mail:  p.alenaa@seznam.cz , Startovné zasílejte na účet ZKO Suchdol nad Odrou číslo: 234070036/0300

Alena Pavlasová, Albrechtičky 279, 74255 Albrechtičky, mobil. 604 126 531.  (Do variabilního symbolu napište svůj datum narození a do poznámky jméno.)

II.  Návrh  delegace rozhodčích a figurantů pro Mezinárodní mistrovství ČKNO 2014:

      a)   Rozhodčí:  Hlavní rozhodčí Luboš Jánský a (B - odložení)

            A (stopy) – Mirka Tichá

            B (poslušnost) - Renata Angelová            

    C (obrana) – Bc. Jozef Adamuščin (SK)

      b)    Figuranti: Pavel Soukop, Josef Kubec, ( náhradník – Milan Římek)

Podmínky pro výběr reprezentantů na 27. Mistrovství světa  WUSV, konané ve Francii:

  1. a)Na Mistrovství světa WUSV 2014 postupují závodníci umístění na 1. – 5. místě na MM ČKNO 2014 s podmínkou, že zde získají velmi dobré hodnocení, min. 270 bodů a přitom, v oddílech B a C nemají méně než 80 bodů. V případě, že někdo z první pětice nezíská velmi dobré hodnocení, ale má v oddíle A, B a C min. 80 bodů, může se MS WUSV zúčastnit na vlastní náklady.

            b) Dobrý zdravotní stav psovoda i psa, s kterým splnil kvalifikační podmínky.

            c) Chování psovoda musí být sportovní po celou sezónu 2014.

            d) Psovod musí mít vůli účastnit se Mistrovství světa WUSV a po všech stránkách vzorně reprezentovat Českou republiku a ČKNO.

       Zapsal: Luboš Jánský ÚPV

 PS. Schváleno předsednictvem ČKNO.

Soubory ke stažení

Přihláška ke stažení zde

Pozvání a program MM ČKNO 2014

Výsledky

Zpráva hlavního rozhodčího

Fotografie:

Marek Černý  s Extreme Orex Aykmar:

Václav Ouška s Chees ze Svobodného dvora:

Martin Pejša s Norbertem Aritar Bastet:

Ing. Aleš Kičmer s Ego Hurčák:

Karolína Kristová s Jimmie Dufmar :

Taťána Novotná s Artagnan v. Esadera: