Nejbližší výstavy

9.7.2022 OV Velká Bíteš
17.7.2022 OV Orlová
10.9.2022 OV Jaroměř
11.9.2022 OV Ostrava Kunčice

Aktuální informace

13.6.2022 Přehled krytí květen 2022
25.5.2022 Změna propozic bonitace Nivnice
12.5.2022 Přehled krytí duben 2022
12.4.2022 Přehled krytí březen 2022

Mezinárodní mistrovství ČKNO

Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství ČKNO a výběr reprezentace  pro rok 2015.

I. Termín  a místo konaní MM ČKNO:  3. - 5. 7. 2015 Kroměříž.

  Maximální počet všech startujících max. 54.

a) Pro české účastníky je garantováno nejméně 45 startovních míst, 

 - psovod musí být členem ČKNO  a pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS

 - pes musí mít splněnou zkoušku BH a IPO 3 na  VD s minimálně  270 body, zapsanou   letech 2014 až 2015.

 - Uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT z r. 2014 – 2015 u nás

   i v zahraničí, kde pro přihlášení stačí získání hodnocení „Dobře“ s minimálně 260 body.

 b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. Místě na MM ČKNO v r. 2014 mají přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2015, (bez nutnosti získání splnění limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem.

 c) V případě většího počtu přihlášených nad 45, bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek). Přednost mají ti závodníci, kteří získají hodnocení nejméně dobré s minimálně 260 body na výběrových soutěžích a mistrovstvích ČKS a MSKS, ČKNO i CACIT podle IPO 3, v letech 2014 a 2015 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky, (fotokopie:  složenky členské průkazky na r. 2015, průkazu původu  psa,  výkonnostní knížky psa a  fotokopie složenky o zaslání startovného).

d) Bude jmenováno 5 náhradníků, kteří budou uvedeni v katalogu. Statovat jim bude umožněno v případě, že se již přijatý závodník odhlásí v termínu nejméně týden před konáním akce.

e) Pro zahraniční účastníky je rezervováno 9 startovních míst - členů  v klubu německých ovčáků své země, začleněné ve WUSV  a  složení  zkoušky IPO 3 na velmi dobře - 270 bodů v letech 2014 až 2015.

 f) Psovod může startovat pouze s jedním psem.

 g) Uzávěrka přihlášek: 7. 6. 2015.

 h) Startovné ve výši 500,-Kč, zašlete na účet č. 2200503453/2010 , nejpozději do 7. 6. 2015, kdy je uzávěrka přihlášek.  (Do variabilního symbolu napište svůj datum narození a do poznámky jméno.)    Kopii o  zaplacení startovného zašlete současně s přihláškou a dalšími doklady, viz výše). (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM ČKNO 2015 )

ch) Kontaktní adresa k zaslání přihlášky: Vít Glisník, Havlíčkova 3939, 767 01 Kroměříž,

e- mail:  vit@glisnik.com, informace na stránkách: www.mmckno2015.glisnik.com,                                                                                       

mobil +420 731 177 875,

(Do variabilního symbolu napište svůj datum narození a do poznámky jméno.)

II. Delegace rozhodčích a figurantů pro Mezinárodní mistrovství ČKNO 2013:

Rozhodčí:     A - stopy            - MUDr. Jiří TICHÝ

                      B- poslušnost   -  Luboš JÁNSKÝ - hlavní

                      C - obrana         -  Heiko Ch. GRUBE (SRN)

 Figuranti:   Jiří MACH, Jan BÖHM, náhradník Pavel SOUKOP

III. Podmínky pro výběr reprezentantů na  Mistrovství světa  WUSV, konané ve Finsku :

a) Na Mistrovství světa WUSV 2015, které se bude konat ve dnech 23. – 27. 9. 2015 ve Finském Lahti, postupují závodníci umístění na 1. – 5. místě na MM ČKNO 2015 s podmínkou, že zde získají velmi dobré hodnocení, min. 270 bodů a přitom, v oddílech B a C nemají méně než 80 bodů. V případě, že někdo z první pětice nezíská velmi dobré hodnocení, ale má v oddílech B a C min. 80 bodů, může se  MS WUSV zúčastnit na vlastní náklady.

b) Pes musí být čipován a toto zaregistrováno plemennou knihou.

c) Dobrý zdravotní stav psovoda i psa, s kterým splnil kvalifikační podmínky.

d) Chování psovoda musí být sportovní po celou sezónu 2015.

e) Psovod musí mít vůli účastnit se Mistrovství světa WUSV a po všech stránkách vzorně reprezentovat  Českou republiku a ČKNO.

Zapsal: Luboš Jánský ÚPV

PS. Schváleno radou ČKNO 31. 7. 2014

Soubory ke stažení

Přihláška ke stažení zde

Výsledky ke stažení zde

Zpráva hlavního rozhodčího

Odkazy

Oficiální stránky mistrovství